New Hospital Logo
deco

Zamena silikonskog uretralnog katetera

Uretra

Zamena silikonskog uretralnog katetera

je medicinski postupak koji se obavlja kada je postojeći kateter potrebno zameniti iz različitih razloga, kao što su prevencija infekcija, održavanje prohodnosti uretre ili promena katetera zbog isteka roka upotrebe.

Evo osnovnih koraka koji obuhvataju zamenu silikonskog uretralnog katetera:

  1. Priprema materijala: Medicinsko osoblje će pripremiti sve potrebne materijale, uključujući sterilan silikonski kateter odgovarajuće veličine, rukavice, sterilna vlažna sredstva za čišćenje, sterilni lubrikant, sterilni kateter za ispiranje (ako je potrebno), itd.
  2. Priprema pacijenta: Pacijent će biti informisan o postupku i dozvoliti će pristup intimnom području. Takođe, važno je da se pacijent pripremi za postupak kako bi se osigurala udobnost i minimalna nelagodnost.
  3. Rukavice i dezinfekcija: Medicinsko osoblje će obući sterilne rukavice i dezinfikovati ruke. Zatim će pažljivo očistiti genitalno područje pacijenta kako bi se smanjio rizik od infekcija.
  4. Izbacivanje starih katetera: Postojeći kateter će se pažljivo izvaditi iz uretre pacijenta.
  5. Uvođenje novog katetera: Novi sterilni silikonski kateter će se pažljivo umetnuti u uretru pacijenta. Ovaj proces zahteva veštinu i pažnju kako bi se izbeglo oštećenje uretralnih tkiva.
  6. Fiksiranje katetera: Kateter će biti pravilno fiksiran kako se ne bi pomerao.
  7. Ispumpavanje urina (ako je potrebno): Ako je zamena katetera deo postupka pražnjenja mokraćnog mehura, medicinsko osoblje će pažljivo isprazniti mokraćni mehur.
  8. Završetak postupka: Postupak će biti završen pažljivim fiksiranjem katetera i proverom prohodnosti sistema. Pacijent će dobiti upute o tome kako se brinuti o kateteru i o eventualnim komplikacijama koje bi trebalo prijaviti medicinskom osoblju.

Zamena silikonskog uretralnog katetera treba da se obavi sterilno i pod nadzorom medicinskog osoblja kako bi se osigurala bezbednost pacijenta i minimalna nelagodnost. Ovaj postupak se često primenjuje kod pacijenata koji zahtevaju drenažu urina iz mokraćnog mehura, kao i kod pacijenata sa specifičnim medicinskim potrebama.

Doktori

Zamena silikonskog uretralnog katetera

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 3.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻