New Hospital Logo
deco

Biopsija paratiroidne žlezde

Biopsija

Biopsija paratiroidne žlezde

je medicinski postupak koji se koristi za uzimanje uzoraka tkiva iz paratiroidne žlezde radi dijagnoze bolesti paratiroida. Paratiroidne žlezde su četiri male žlezde koje se nalaze iza štitne žlezde i igraju ključnu ulogu u regulaciji nivoa kalcijuma u telu.

Evo kako se obavlja biopsija paratiroidne žlezde:

  1. Priprema pacijenta: Pre biopsije, pacijent će biti pregledan kako bi se odredila tačna lokacija paratiroidne žlezde koja će se biopsirati. Takođe, pacijent će biti obavešten o samom postupku i mogućim rizicima.
  2. Lokalna anestezija: Da bi se smanjila nelagodnost tokom postupka, obično se koristi lokalna anestezija kako bi se omrtvilo područje oko paratiroidne žlezde.
  3. Uvođenje igle: Lekar će pažljivo umetnuti tanku iglu direktno u paratiroidnu žlezdu kako bi uzela uzorak tkiva. Igla se obično umetne kroz kožu vrata ili putem tanke igle umetnute kroz iglu vođenu ultrazvukom.
  4. Uzimanje uzoraka: Lekar će koristiti iglu za uzimanje malog uzorka tkiva iz paratiroidne žlezde. Ovi uzorci će se zatim poslati u laboratoriju na analizu.
  5. Završetak postupka: Nakon uzimanja uzoraka, igla će biti pažljivo uklonjena, a pacijent će biti nadgledan u toku određenog vremenskog perioda kako bi se osiguralo da nema komplikacija.

Biopsija paratiroidne žlezde obično se izvodi kao ambulantni postupak i traje relativno kratko vreme. Rezultati biopsije će pomoći u određivanju da li postoji neka patološka promena u paratiroidnoj žlezdi, kao što je benigni tumor (adenom) ili karcinom. Ovi rezultati će biti korisni za postavljanje dijagnoze i planiranje daljeg lečenja, ukoliko je potrebno.

Doktori

Biopsija paratiroidne žlezde

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 50.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻