New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Ginekologija

Ginekologija pregledi

01
Ginekološki pregled 

Saznajte više
02
Kolposkopski pregled

Saznajte više
03
Ultrazvučni pregled

Saznajte više
04
3D ultrazvučni pregled

Saznajte više
05
Ekspertni ultrazvuk trudnice

Saznajte više
06
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
07
Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
08
Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled 

Saznajte više
09
Paket 1 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + PAPA + VS

Saznajte više
10
Paket 2 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
11
Ginekološka konsultacija

Saznajte više
12
PAPA bris

Saznajte više
13
Vaginalni bris

Saznajte više
14
Bris na bakterijsku vaginozu

Saznajte više
15
Skrining/rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test i VS

Saznajte više
16
Mycoplasma i Ureaplasma, bris cerviksa

Saznajte više
17
Chlyamidia, bris cerviksa

Saznajte više
18
Usluga uzimanja briseva

Saznajte više
19
Ultrazvučno utvrđivanje trudnoće

Saznajte više
20
Ultrazvučni pregled trudnice

Saznajte više
21
CTG monitoring

Saznajte više
22
Postavljanje šava serklaža 

Saznajte više
23
Skidanje šava serklaža 

Saznajte više
24
Prekid trudnoće – Evakuaciona kiretaža sa UZ pregledom

Saznajte više
25
Ginekološki preventivni pregled  – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
26
Skrining pregled za rano otkivanje karcinoma grlića materice Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
27
 HPV tipizacija

Saznajte više
28
Onkološki subspecijalistički ginekološki pregled – dijagnostika/praćenje 

Saznajte više
29
Kompletan ginekološki pregled za postupak VTO (ginekološki pregled sa 3D UZ)

Saznajte više
30
Ultrazvučni 3D pregled – detekcija polipa, subseptuma, septuma materične duplje

Saznajte više
31
Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel

Saznajte više
32
Provera prohodnosti jajovoda (HSG)

Saznajte više
33
Ultrazvučno praćenje ovulacije  – 3 pregleda

Saznajte više
34
Folikulometrija

Saznajte više
35
Dijagnostička histeroskopija sa biopsijom endometrijuma

Saznajte više
36
Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje

Saznajte više
37
Operativna histeroskopija – uklanjanje priraslica u materičnoj duplji

Saznajte više
38
Operativna histeroskopija – uklanjanje subseptuma i septuma materične duplje

Saznajte više
39
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
40
Scratching endometrijuma HSC

Saznajte više
41
RE HSC

Saznajte više
42
ECC

Saznajte više
43
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
44
Laparoskopski driling jajnika

Saznajte više
45
Laparoskopska klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
46
Laparoskopska parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
47
Laparoskopska adneksektomija

Saznajte više
48
Laparoskopska cistektomija

Saznajte više
49
Laparoskopska salpingektomija

Saznajte više
50
Laparoskopska salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
51
Laparoskopska salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
52
Laparoskopska sterilizacija

Saznajte više
53
Laparoskopska miomektomija

Saznajte više
54
Laparoskopska operacija kod endometrioze jajnika

Saznajte više
55
Totalna laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
56
Totalna laparoskopska histerektomija sa jednostranom adneksektomijom

Saznajte više
57
Totalna laparoskopska supracervikalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom – TLCH

Saznajte više
58
Dijagnostička histeroskopija

Saznajte više
59
Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma materične duplje

Saznajte više
60
Operativna histeroskopija – ablacija endometrijuma

Saznajte više
61
Operativna histeroskopija – ciljana biopsija endometrijuma

Saznajte više
62
Složena abdominalna histerektomija

Saznajte više
63
Komplikovana abdominalna histerektomija

Saznajte više
64
Operativna histeroskopija sa polipektomijom/uklanjanjem subseptuma i biopsijom endometrijuma

Saznajte više
65
Složena abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom i ligamentopeksijom

Saznajte više
66
Komplikovana histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom i ligamentopeksijom

Saznajte više
67
Biopsija promena perineuma

Saznajte više
68
Biopsija promena stidnih usana-vulve

Saznajte više
69
Biopsija promena vagine

Saznajte više
70
Ekcizija promena vagine

Saznajte više
71
Himenektomija

Saznajte više
72
Incizija i marsupijalizacija apcesa Bartolinijeve žlezde

Saznajte više
73
Biopsija grlića materice sa endocervikalnom kiretažom

Saznajte više
74
LLETZ i LOOP ekcizija grlića materice

Saznajte više
75
Elektrokonizacija grlića materice

Saznajte više
76
Polipektomija grlića materice (Instrumentalna)

Saznajte više
77
Dilatacija cervikalnog kanala i frakcionirana eksplorativna kiretaža

Saznajte više
78
Dilatacija cervikalnog kanala i evakuacija sadržaja materice

Saznajte više
79
Uzorkovanje endometrijuma rampipelom 

Saznajte više
80
Plasiranje intrauterinog uloška (IUD)-spirale 

Saznajte više
81
Uklanjanje intrauterinog uloška (IUD)-spirale

Saznajte više
82
Uklanjanje kondiloma intimne regije (spolja-unutra)

Saznajte više
83
Punkcija ciste jajnika

Saznajte više
84
Široka lokalna ekcizija promene perineuma

Saznajte više
85
Široka lokalna ekcizija promene na vulvi

Saznajte više
86
Jednostrana vulvektomija

Saznajte više
87
Obostrana vulvektomija

Saznajte više
88
Radikalna vulvektomija sa ukljanjanjem ingvinalnih limfnih čvorova

Saznajte više
89
Labioplastika

Saznajte više
90
Proširenje introitusa vagine – Fentonova operacija

Saznajte više
91
Prednja plastika vagine – reparacija cistokele

Saznajte više
92
Zadnja plastika vagine – reparacija rektokele

Saznajte više
93
Prednja i zadnja plastika – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više
94
Parcijalna vaginektomija

Saznajte više
95
Totalna vaginektomija

Saznajte više
96
Resekcija vaginalnih priraslica

Saznajte više
97
Hladno hirurška-klasična konizacija grlića materice

Saznajte više
98
Amputacija grlića materice

Saznajte više
99
Uklanjanje patrljka grlića materice

Saznajte više
100
Miomektomija klasična

Saznajte više
101
Abdominalna histerektomija sa konzervacijom (čuvanjem) jajnika

Saznajte više
102
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
103
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom sa prednjom i zadnjom plastikom

Saznajte više
104
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
105
Radikalna histerektomija sa kompletnim uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
106
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice + omentektomija + peritonektomija (karcinom jajnika)

Saznajte više
107
Uklanjanje paraaortalnih limfnih čvorova

Saznajte više
108
Salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
109
Salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
110
Odstranjenje ciste jajnika uz čuvanje plemenitog tkiva jajnika

Saznajte više
111
Ovarijektomija

Saznajte više
112
Parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
113
Klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
114
Adneksektomija-uklanjanje jajnika i jajovoda

Saznajte više
115
Eksploracija male karlice i abdomena

Saznajte više
116
Revizija operativne rane

Saznajte više
117
Vaginalna histerektomija

Saznajte više
118
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više