Logo-New_Hospital
deco

Ginekologija

Ginekologija pregledi

01
Ginekološki pregled 

Saznajte više
02
Kolposkopski pregled

Saznajte više
03
Ultrazvučni pregled

Saznajte više
04
3D ultrazvučni pregled

Saznajte više
05
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
06
Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
07
Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled 

Saznajte više
08
Paket 1 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + PAPA + VS

Saznajte više
09
Paket 2 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
10
Ginekološka konsultacija

Saznajte više
11
PAPA bris

Saznajte više
12
Vaginalni bris

Saznajte više
13
Skrining/rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test i VS

Saznajte više
14
Mycoplasma i Ureaplasma, bris cerviksa

Saznajte više
15
Chlyamidia, bris cerviksa

Saznajte više
16
Usluga uzimanja briseva

Saznajte više
17
Ultrazvučno utvrđivanje trudnoće

Saznajte više
18
Ultrazvučni pregled trudnice

Saznajte više
19
CTG monitoring

Saznajte više
20
Postavljanje šava serklaža 

Saznajte više
21
Skidanje šava serklaža 

Saznajte više
22
Prekid trudnoće – Evakuaciona kiretaža sa UZ pregledom

Saznajte više
23
Ginekološki preventivni pregled  – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
24
Skrining pregled za rano otkivanje karcinoma grlića materice Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
25
 HPV tipizacija

Saznajte više
26
Onkološki subspecijalistički ginekološki pregled – dijagnostika/praćenje 

Saznajte više
27
Kompletan ginekološki pregled za postupak VTO (ginekološki pregled sa 3D UZ)

Saznajte više
28
Ultrazvučni 3D pregled – detekcija polipa, subseptuma, septuma materične duplje

Saznajte više
29
Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel

Saznajte više
30
Ultrazvučno praćenje ovulacije  – 3 pregleda

Saznajte više
31
Folikulometrija

Saznajte više
32
Dijagnostička histeroskopija sa biopsijom endometrijuma

Saznajte više
33
Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje

Saznajte više
34
Operativna histeroskopija – uklanjanje priraslica u materičnoj duplji

Saznajte više
35
Operativna histeroskopija – uklanjanje subseptuma i septuma materične duplje

Saznajte više
36
Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma materične duplje

Saznajte više
37
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
38
Scratching endometrijuma HSC

Saznajte više
39
RE HSC

Saznajte više
40
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
41
Laparoskopski driling jajnika

Saznajte više
42
Laparoskopska klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
43
Laparoskopska parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
44
Laparoskopska adneksektomija

Saznajte više
45
Laparoskopska cistektomija

Saznajte više
46
Laparoskopska salpingektomija

Saznajte više
47
Laparoskopska salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
48
Laparoskopska salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
49
Laparoskopska sterilizacija

Saznajte više
50
Laparoskopska miomektomija

Saznajte više
51
Laparoskopska operacija kod endometrioze jajnika

Saznajte više
52
Totalna laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
53
Totalna laparoskopska histerektomija sa jednostranom adneksektomijom

Saznajte više
54
Totalna laparoskopska supracervikalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom – TLCH

Saznajte više
55
Dijagnostička histeroskopija

Saznajte više
56
Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje

Saznajte više
57
Operativna histeroskopija –uklanjanje priraslica u materičnoj duplji

Saznajte više
58
Operativna histeroskopija – uklanjanje subseptuma i septuma  materične duplje

Saznajte više
59
Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma materične duplje

Saznajte više
60
Operativna histeroskopija – ablacija endometrijuma

Saznajte više
61
Operativna histeroskopija – ciljana biopsija endometrijuma

Saznajte više
62
Scratching endometrijuma HSC

Saznajte više
63
Operativna histeroskopija sa polipektomijom/uklanjanjem subseptuma i biopsijom endometrijuma

Saznajte više
64
Biopsija promena perineuma

Saznajte više
65
Biopsija promena stidnih usana-vulve

Saznajte više
66
Biopsija promena vagine

Saznajte više
67
Ekcizija promena vagine

Saznajte više
68
Himenektomija

Saznajte više
69
Incizija i marsupijalizacija apcesa Bartolinijeve žlezde

Saznajte više
70
Biopsija grlića materice sa endocervikalnom kiretažom

Saznajte više
71
LLETZ i LOOP ekcizija grlića materice

Saznajte više
72
Elektrokonizacija grlića materice

Saznajte više
73
Polipektomija grlića materice (HSC)

Saznajte više
74
Polipektomija grlića materice (Instrumentalna)

Saznajte više
75
Dilatacija cervikalnog kanala i frakcionirana eksplorativna kiretaža

Saznajte više
76
Dilatacija cervikalnog kanala i evakuacija sadržaja materice

Saznajte više
77
Uzorkovanje endometrijuma rampipelom 

Saznajte više
78
Plasiranje intrauterinog uloška (IUD)-spirale 

Saznajte više
79
Uklanjanje intrauterinog uloška (IUD)-spirale

Saznajte više
80
Uklanjanje kondiloma intimne regije (spolja/unutra)

Saznajte više
81
Uklanjanje kondiloma intimne regije (spolja-unutra)

Saznajte više
82
Punkcija ciste jajnika

Saznajte više
83
Široka lokalna ekcizija promene perineuma

Saznajte više
84
Široka lokalna ekcizija promene na vulvi

Saznajte više
85
Jednostrana vulvektomija

Saznajte više
86
Obostrana vulvektomija

Saznajte više
87
Radikalna vulvektomija sa ukljanjanjem ingvinalnih limfnih čvorova

Saznajte više
88
Labioplastika

Saznajte više
89
Proširenje introitusa vagine – Fentonova operacija

Saznajte više
90
Prednja plastika vagine – reparacija cistokele

Saznajte više
91
Zadnja plastika vagine – reparacija rektokele

Saznajte više
92
Prednja i zadnja plastika – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više
93
Parcijalna vaginektomija

Saznajte više
94
Totalna vaginektomija

Saznajte više
95
Resekcija vaginalnih priraslica

Saznajte više
96
Hladno hirurška-klasična konizacija grlića materice

Saznajte više
97
Amputacija grlića materice

Saznajte više
98
Uklanjanje patrljka grlića materice

Saznajte više
99
Miomektomija klasična

Saznajte više
100
Abdominalna histerektomija sa konzervacijom (čuvanjem) jajnika

Saznajte više
101
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
102
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom sa prednjom i zadnjom plastikom

Saznajte više
103
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
104
Radikalna histerektomija sa kompletnim uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
105
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice + omentektomija + peritonektomija (karcinom jajnika)

Saznajte više
106
Uklanjanje paraaortalnih limfnih čvorova

Saznajte više
107
Salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
108
Salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
109
Odstranjenje ciste jajnika uz čuvanje plemenitog tkiva jajnika

Saznajte više
110
Ovarijektomija

Saznajte više
111
Parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
112
Klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
113
Adneksektomija-uklanjanje jajnika i jajovoda

Saznajte više
114
Eksploracija male karlice i abdomena

Saznajte više
115
Revizija operativne rane

Saznajte više
116
Vaginalna histerektomija

Saznajte više
117
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više