New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Ginekologija

Ginekologija pregledi

01
Ginekološki pregled 

Saznajte više
02
Kolposkopski pregled

Saznajte više
03
Ultrazvučni pregled

Saznajte više
04
3D ultrazvučni pregled

Saznajte više
05
Ekspertni ultrazvuk trudnice

Saznajte više
06
Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
07
Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
08
Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled 

Saznajte više
09
Paket 1 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + PAPA + VS

Saznajte više
10
Paket 2 – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
11
Ginekološka konsultacija

Saznajte više
12
PAPA bris

Saznajte više
13
Vaginalni bris

Saznajte više
14
Bris na bakterijsku vaginozu

Saznajte više
15
Skrining/rano otkrivanje karcinoma grlića materice – PAPA test i VS

Saznajte više
16
Mycoplasma i Ureaplasma, bris cerviksa

Saznajte više
17
Chlyamidia, bris cerviksa

Saznajte više
18
Usluga uzimanja briseva

Saznajte više
19
Ultrazvučno utvrđivanje trudnoće

Saznajte više
20
Ultrazvučni pregled trudnice

Saznajte više
21
CTG monitoring

Saznajte više
22
Postavljanje šava serklaža 

Saznajte više
23
Skidanje šava serklaža 

Saznajte više
24
Prekid trudnoće – Evakuaciona kiretaža sa UZ pregledom

Saznajte više
25
Ginekološki preventivni pregled  – Ginekološki pregled + ultrazvučni pregled + kolposkopski pregled + PAPA + VS

Saznajte više
26
Skrining pregled za rano otkivanje karcinoma grlića materice Ginekološki pregled sa kolposkopskim pregledom

Saznajte više
27
 HPV tipizacija

Saznajte više
28
Onkološki subspecijalistički ginekološki pregled – dijagnostika/praćenje 

Saznajte više
29
Kompletan ginekološki pregled za postupak VTO (ginekološki pregled sa 3D UZ)

Saznajte više
30
Ultrazvučni 3D pregled – detekcija polipa, subseptuma, septuma materične duplje

Saznajte više
31
Provera prohodnosti jajovoda – Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) – ExEm® gel

Saznajte više
32
Provera prohodnosti jajovoda (HSG)

Saznajte više
33
Ultrazvučno praćenje ovulacije  – 3 pregleda

Saznajte više
34
Folikulometrija

Saznajte više
35
Dijagnostička histeroskopija sa biopsijom endometrijuma

Saznajte više
36
Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje

Saznajte više
37
Operativna histeroskopija – uklanjanje priraslica u materičnoj duplji

Saznajte više
38
Operativna histeroskopija – uklanjanje subseptuma i septuma materične duplje

Saznajte više
39
Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma materične duplje

Saznajte više
40
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
41
Scratching endometrijuma HSC

Saznajte više
42
RE HSC

Saznajte više
43
ECC

Saznajte više
44
Dijagnostička laparoskopija

Saznajte više
45
Laparoskopski driling jajnika

Saznajte više
46
Laparoskopska klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
47
Laparoskopska parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
48
Laparoskopska adneksektomija

Saznajte više
49
Laparoskopska cistektomija

Saznajte više
50
Laparoskopska salpingektomija

Saznajte više
51
Laparoskopska salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
52
Laparoskopska salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
53
Laparoskopska sterilizacija

Saznajte više
54
Laparoskopska miomektomija

Saznajte više
55
Laparoskopska operacija kod endometrioze jajnika

Saznajte više
56
Totalna laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
57
Totalna laparoskopska histerektomija sa jednostranom adneksektomijom

Saznajte više
58
Totalna laparoskopska supracervikalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom – TLCH

Saznajte više
59
Dijagnostička histeroskopija

Saznajte više
60
Operativna histeroskopija – uklanjanje polipa materične duplje

Saznajte više
61
Operativna histeroskopija –uklanjanje priraslica u materičnoj duplji

Saznajte više
62
Operativna histeroskopija – uklanjanje subseptuma i septuma  materične duplje

Saznajte više
63
Operativna histeroskopija – uklanjanje mioma materične duplje

Saznajte više
64
Operativna histeroskopija – ablacija endometrijuma

Saznajte više
65
Operativna histeroskopija – ciljana biopsija endometrijuma

Saznajte više
66
Scratching endometrijuma HSC

Saznajte više
67
Složena abdominalna histerektomija

Saznajte više
68
Komplikovana abdominalna histerektomija

Saznajte više
69
Operativna histeroskopija sa polipektomijom/uklanjanjem subseptuma i biopsijom endometrijuma

Saznajte više
70
Složena abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom i ligamentopeksijom

Saznajte više
71
Komplikovana histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom i ligamentopeksijom

Saznajte više
72
Biopsija promena perineuma

Saznajte više
73
Biopsija promena stidnih usana-vulve

Saznajte više
74
Biopsija promena vagine

Saznajte više
75
Ekcizija promena vagine

Saznajte više
76
Himenektomija

Saznajte više
77
Incizija i marsupijalizacija apcesa Bartolinijeve žlezde

Saznajte više
78
Biopsija grlića materice sa endocervikalnom kiretažom

Saznajte više
79
LLETZ i LOOP ekcizija grlića materice

Saznajte više
80
Elektrokonizacija grlića materice

Saznajte više
81
Polipektomija grlića materice (Instrumentalna)

Saznajte više
82
Dilatacija cervikalnog kanala i frakcionirana eksplorativna kiretaža

Saznajte više
83
Dilatacija cervikalnog kanala i evakuacija sadržaja materice

Saznajte više
84
Uzorkovanje endometrijuma rampipelom 

Saznajte više
85
Plasiranje intrauterinog uloška (IUD)-spirale 

Saznajte više
86
Uklanjanje intrauterinog uloška (IUD)-spirale

Saznajte više
87
Uklanjanje kondiloma intimne regije (spolja/unutra)

Saznajte više
88
Uklanjanje kondiloma intimne regije (spolja-unutra)

Saznajte više
89
Punkcija ciste jajnika

Saznajte više
90
Široka lokalna ekcizija promene perineuma

Saznajte više
91
Široka lokalna ekcizija promene na vulvi

Saznajte više
92
Jednostrana vulvektomija

Saznajte više
93
Obostrana vulvektomija

Saznajte više
94
Radikalna vulvektomija sa ukljanjanjem ingvinalnih limfnih čvorova

Saznajte više
95
Labioplastika

Saznajte više
96
Proširenje introitusa vagine – Fentonova operacija

Saznajte više
97
Prednja plastika vagine – reparacija cistokele

Saznajte više
98
Zadnja plastika vagine – reparacija rektokele

Saznajte više
99
Prednja i zadnja plastika – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više
100
Parcijalna vaginektomija

Saznajte više
101
Totalna vaginektomija

Saznajte više
102
Resekcija vaginalnih priraslica

Saznajte više
103
Hladno hirurška-klasična konizacija grlića materice

Saznajte više
104
Amputacija grlića materice

Saznajte više
105
Uklanjanje patrljka grlića materice

Saznajte više
106
Miomektomija klasična

Saznajte više
107
Abdominalna histerektomija sa konzervacijom (čuvanjem) jajnika

Saznajte više
108
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom

Saznajte više
109
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom adneksektomijom sa prednjom i zadnjom plastikom

Saznajte više
110
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
111
Radikalna histerektomija sa kompletnim uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice

Saznajte više
112
Abdominalna histerektomija sa uklanjanjanjem limfnih čvorova male karlice + omentektomija + peritonektomija (karcinom jajnika)

Saznajte više
113
Uklanjanje paraaortalnih limfnih čvorova

Saznajte više
114
Salpingektomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
115
Salpingotomija sa uklanjanjem trudnoće u jajovodu

Saznajte više
116
Odstranjenje ciste jajnika uz čuvanje plemenitog tkiva jajnika

Saznajte više
117
Ovarijektomija

Saznajte više
118
Parcijalna ovarijektomija

Saznajte više
119
Klinasta resekcija jajnika

Saznajte više
120
Adneksektomija-uklanjanje jajnika i jajovoda

Saznajte više
121
Eksploracija male karlice i abdomena

Saznajte više
122
Revizija operativne rane

Saznajte više
123
Vaginalna histerektomija

Saznajte više
124
Vaginalna histerektomija sa prednjom i zadnjom plastikom – reparacija cistokele i rektokele

Saznajte više