Logo-New_Hospital
deco

Opšta hirurgija

Opšta hirurgija pregledi

01
Holecistektomija klasična

Saznajte više
02
Laparoskopska holecistektomija

Saznajte više
03
Intervencije na žučnim putevima sa T-drenažom

Saznajte više
04
Parcijalna resekcija žučnih puteva

Saznajte više
05
Hepatikojejunalna i gastroenteralna anastomoza po Roux en Y

Saznajte više
06
Resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
07
Resekcija jetre (bisegmentektomija, desna ili leva hepatektomija)

Saznajte više
08
Resekcija jetre (proširena hepatektomija sa rekonstrukcijom žučnih vodova)

Saznajte više
09
Laparoskopska resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
10
Laparoskopska resekcija jetre (bisegmentektomija, leva ili desna hepatektomija)

Saznajte više
11
Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Saznajte više
12
Laparoskopska distalna resekcija pankreasa

Saznajte više
13
Proksimalne resekcije pankreasa (Whipple, Longmire-Traverso)

Saznajte više
14
Drenažne operacije kod pankreatitisa

Saznajte više
15
Laparoskopske drenažne operacije peripankreasnih kolekcija

Saznajte više
16
Parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
17
Laparoskopske parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
18
Totalna gastrektomija sa d2 limfadenektomijom

Saznajte više
19
Resekcija ezofagogatričnog prelaza

Saznajte više
20
Resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
21
Laparoskopske resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
22
Operacija ahalazije

Saznajte više
23
Laparoskopska operacija ahalazije (Miotomija)

Saznajte više
24
Operacije hijatalne i dijafragmalne hernije

Saznajte više
25
Laparoskopska operacija hijatalne i dijafragmalne hernije (Dor, toupet, nissen)

Saznajte više
26
Kreiranje nutritivne gastrostome

Saznajte više
27
Adhezioliza creva

Saznajte više
28
Laparoskopska adhezioliza

Saznajte više
29
Gastroenteralni bypass

Saznajte više
30
Splenektomija

Saznajte više
31
Laparoskopska splenektomija

Saznajte više
32
Supraadrenalektomija

Saznajte više
33
Laparoskopska supraadrenalektomija

Saznajte više
34
Segmentne resekcije kolona

Saznajte više
35
Laparoskopske segmentne resekcije kolona (leva, desna, wedge, sigma)

Saznajte više
36
Laparoskopska segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom

Saznajte više
37
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom

Saznajte više
38
Proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
39
Laparoskopska proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
40
Resekcija rektosigme

Saznajte više
41
Laparoskopska resekcija rektosigme

Saznajte više
42
Prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
43
Laparoskopska prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
44
Abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles)

Saznajte više
45
Laparoskopska abdominoperinealna amputacija rektuma

Saznajte više
46
Totalna egzanteracija karlice

Saznajte više
47
Zadnja egzanteracija karlice

Saznajte više
48
Apendektomija

Saznajte više
49
Laparoskopska apendektomija

Saznajte više
50
Kreiranje loop kolostome

Saznajte više
51
Laparoskopsko kreiranje loop kolostome

Saznajte više
52
Zatvaranje loop kolostome

Saznajte više
53
Rekonstrukcija crevnog kontinuiteta posle terminalne stome

Saznajte više
54
Zatvaranje protektivne loop ileostomije

Saznajte više
55
Operacije hemoroida ( Milligan Morgan, THD i Laserska hemoroidoplastika)

Saznajte više
56
Postavljanje drenažnog setona u perianalnu fistulu

Saznajte više
57
Perianalna fistulostomija

Saznajte više
58
Operacije perianalnih fistula (LIFT, fistulostomija, fistulektomija, FiLac)

Saznajte više
59
Operacije analne fisure (unutrašnja sfinkterotomija)

Saznajte više
60
Operacija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji (Pit picking)

Saznajte više
61
Operacija pilonidalnog sinusa (Bascom cleft II, SiLac)

Saznajte više
62
Levatoroplastika kod rektocele

Saznajte više
63
Operacije prolapsa rektuma (Delorme, Altmeier)

Saznajte više
64
Laparoskopska rektopeksija kod prolapsa rektuma (Ripstein)

Saznajte više
65
Uklanjanje perianalnih kondiloma

Saznajte više
66
Incizija tromboziranih hemoroida

Saznajte više
67
Operacija preponske kile sa jedne strane (Shouldice, Lichtenstein, Moran, Rives, Nyhus)

Saznajte više
68
Operacija preponske kile sa jedne strane u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
69
Laparoskopska operacija preponske kile sa jedne strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
70
Operacija preponske kile sa obe strane

Saznajte više
71
Laparoskopska operacija preonske kile sa obe strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
72
Operacija ventralne kile (Rives, Stoppa) manja

Saznajte više
73
Operacija ventralne kile srednje veličine

Saznajte više
74
Kompleksna operacije ventralnih kila (Separacija komponenata, Rives, Stoppa)

Saznajte više
75
Laparoskopske operacije ventralnih kila

Saznajte više
76
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
77
Operacija umbilikalne i epigastrične kile u opštoj anesteziji

Saznajte više
78
Eksplorativna laparoskopija sa biopsijom

Saznajte više
79
Revizija operativne rane

Saznajte više
80
Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Saznajte više
81
Fibroadenom jedne dojke

Saznajte više
82
Više fibroadenoma jedne dojke

Saznajte više
83
Fibroadenom obe dojke

Saznajte više
84
Papilom dojke

Saznajte više
85
Subkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom i disekcijom aksile

Saznajte više
86
Obostrana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojki i disekcijom aksila

Saznajte više
87
Subkutana mastectomija bez primarne rekonstrukcije dojki sa disekcijom aksila

Saznajte više
88
Klasicna mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksile

Saznajte više
89
Obostrana subkutana mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksila

Saznajte više
90
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile

Saznajte više
91
Operativni tretman retrahovanih mamila

Saznajte više
92
Phylodes

Saznajte više
93
Kapsulektomija

Saznajte više
94
Kapsulektomija sa mrežicom

Saznajte više
95
Tumerektomija

Saznajte više
96
Mammae sangvines

Saznajte više
97
Ekstirpacija supraklavikularne limfadenomegalije

Saznajte više
98
Ekcizija ožiljka nakon peksije i rekonstrukcije

Saznajte više
99
Patohistološki nalaz sa „ex tempore“ analizom

Saznajte više
100
Analiza statusa hormonskih receptora (HER2, Estrogen, Progesteron, KI67)

Saznajte više
101
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji

Saznajte više
102
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji sa biopsijom i pH verifikacijom

Saznajte više
103
Incizija apscesne kolekcije u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
104
Incizija apscesne kolekcije u opštoj anesteziji

Saznajte više
105
Previjanje rane

Saznajte više
106
Operacija uraslog nokta

Saznajte više
107
Kombinovana laparoskopska operacija preponske kile sa holecistektomijom

Saznajte više
108
Operacija supurativnog hidradenitisa

Saznajte više
109
Bolnički dan

Saznajte više
110
Bolnički dan u intenzivnoj jedinici

Saznajte više
111
Prva postoperativna kontrola

Saznajte više