New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Opšta hirurgija

Opšta hirurgija pregledi

01
Operativno lečenje štitaste žlezde (M. Basedow, toksični adenom, difuzno uvećanje štitaste žlezde, Hašimoto tiroiditis, maligne bolesti štitaste žlezde)

Saznajte više
02
Operativno lečenje paratiroidne žlezde (adenom, primarni hiperparatiroidizam, tumori)

Saznajte više
03
Holecistektomija klasična

Saznajte više
04
Laparoskopska holecistektomija

Saznajte više
05
Laparaskopska holecistektomija sa intraoperativnom holangiografijom

Saznajte više
06
Intervencije na žučnim putevima sa T-drenažom

Saznajte više
07
Parcijalna resekcija žučnih puteva

Saznajte više
08
Hepatikojejunalna i gastroenteralna anastomoza po Roux en Y

Saznajte više
09
Resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
10
Resekcija jetre (bisegmentektomija, desna ili leva hepatektomija)

Saznajte više
11
Resekcija jetre (proširena hepatektomija sa rekonstrukcijom žučnih vodova)

Saznajte više
12
Laparoskopska resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
13
Laparoskopska resekcija jetre (bisegmentektomija, leva ili desna hepatektomija)

Saznajte više
14
Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Saznajte više
15
Laparoskopska distalna resekcija pankreasa

Saznajte više
16
Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

Saznajte više
17
Proksimalne resekcije pankreasa (Whipple, Longmire-Traverso)

Saznajte više
18
Drenažne operacije kod pankreatitisa

Saznajte više
19
Laparoskopske drenažne operacije peripankreasnih kolekcija

Saznajte više
20
Parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
21
Laparoskopske parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
22
Totalna gastrektomija sa d2 limfadenektomijom

Saznajte više
23
Resekcija ezofagogatričnog prelaza

Saznajte više
24
Resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
25
Laparoskopske resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
26
Operacija ahalazije

Saznajte više
27
Laparoskopska operacija ahalazije (Miotomija)

Saznajte više
28
Operacije hijatalne i dijafragmalne hernije

Saznajte više
29
Laparoskopska operacija hijatalne i dijafragmalne hernije (Dor, toupet, nissen)

Saznajte više
30
Kreiranje nutritivne gastrostome

Saznajte više
31
Adhezioliza creva

Saznajte više
32
Laparoskopska adhezioliza

Saznajte više
33
Gastroenteralni bypass

Saznajte više
34
Splenektomija

Saznajte više
35
Laparoskopska splenektomija

Saznajte više
36
Supraadrenalektomija

Saznajte više
37
Laparaskopska apendektomija (složena)

Saznajte više
38
Laparoskopska supraadrenalektomija

Saznajte više
39
Segmentne resekcije kolona

Saznajte više
40
Laparoskopske segmentne resekcije kolona (leva, desna, wedge, sigma)

Saznajte više
41
Laparoskopska segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom

Saznajte više
42
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom

Saznajte više
43
Proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
44
Laparoskopska proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
45
Resekcija rektosigme

Saznajte više
46
Laparoskopska resekcija rektosigme

Saznajte više
47
Prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
48
Laparoskopska prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
49
Abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles)

Saznajte više
50
Laparoskopska abdominoperinealna amputacija rektuma

Saznajte više
51
Totalna egzanteracija karlice

Saznajte više
52
Zadnja egzanteracija karlice

Saznajte više
53
Apendektomija

Saznajte više
54
Laparoskopska apendektomija

Saznajte više
55
Kreiranje loop kolostome

Saznajte više
56
Laparoskopsko kreiranje loop kolostome

Saznajte više
57
Zatvaranje loop kolostome

Saznajte više
58
Rekonstrukcija crevnog kontinuiteta posle terminalne stome

Saznajte više
59
Uklanjanje polipa analnog kanala u opštoj anesteziji

Saznajte više
60
Zatvaranje protektivne loop ileostomije

Saznajte više
61
Operacije hemoroida ( Milligan Morgan, THD i Laserska hemoroidoplastika)

Saznajte više
62
Postavljanje drenažnog setona u perianalnu fistulu

Saznajte više
63
Perianalna fistulostomija

Saznajte više
64
Operacije perianalnih fistula (LIFT, fistulostomija, fistulektomija, FiLac)

Saznajte više
65
Operacije analne fisure (unutrašnja sfinkterotomija)

Saznajte više
66
Operacija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji (Pit picking)

Saznajte više
67
Operacija pilonidalnog sinusa (Bascom cleft II, SiLac)

Saznajte više
68
Levatoroplastika kod rektocele

Saznajte više
69
Operacije prolapsa rektuma (Delorme, Altmeier)

Saznajte više
70
Laparoskopska rektopeksija kod prolapsa rektuma (Ripstein)

Saznajte više
71
Uklanjanje perianalnih kondiloma

Saznajte više
72
Incizija tromboziranih hemoroida

Saznajte više
73
Operacija preponske kile sa jedne strane (Shouldice, Lichtenstein, Moran, Rives, Nyhus)

Saznajte više
74
Operacija preponske kile sa jedne strane u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
75
Laparoskopska operacija preponske kile sa jedne strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
76
Operacija preponske kile sa obe strane

Saznajte više
77
Laparoskopska operacija preonske kile sa obe strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
78
Operacija ventralne kile (Rives, Stoppa) manja

Saznajte više
79
Hernioplastika veće kile prednjeg trbušnog zida sa implantacionom polipropilenskom mrežicom po Rivesu bez separacije komponenata

Saznajte više
80
Operacija ventralne kile srednje veličine

Saznajte više
81
Kompleksna operacije ventralnih kila (Separacija komponenata, Rives, Stoppa)

Saznajte više
82
Laparoskopske operacije ventralnih kila

Saznajte više
83
Laporoskopska ventralna kila sa dvokomponentnom zaštitnom mrežicom

Saznajte više
84
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
85
Operacija umbilikalne i epigastrične kile u opštoj anesteziji

Saznajte više
86
Eksplorativna laparoskopija sa biopsijom

Saznajte više
87
Revizija operativne rane

Saznajte više
88
Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Saznajte više
89
Operacija paratiroidne žlezde

Saznajte više
90
Totalna tiroidektomija sa negativnom SN biopsijom kod medularnog karcinoma štitnjače

Saznajte više
91
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom Sn biopsijom i disekcijom obe strane vrata

Saznajte više
92
Totalna tiroidektomija sa disekcijom jedne strane vrata u istom aktu

Saznajte više
93
Totalna tiroidektomija sa disekcijom obe strane vrata u istom aktu

Saznajte više
94
Disekciona radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Saznajte više
95
Obostrana radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Saznajte više
96
Operacija štitaste žlezde

Saznajte više
97
Biopsija limfatika vrata

Saznajte više
98
Fibroadenom jedne, obe dojke, krvareća bradavica

Saznajte više
99
Papilom dojke

Saznajte više
100
Punkcija dojki

Saznajte više
101
Korekcija uvećanih mamila

Saznajte više
102
Kapsulotomija

Saznajte više
103
Kapsulotomija sa mrežicom

Saznajte više
104
Kvadrantektomija sa negativnim SN

Saznajte više
105
Kvadrantektomija sa pozitivnim SN i disekcijom aksile

Saznajte više
106
Evakuacija aksile kod tumora sa PH verifikacijom

Saznajte više
107
Subkutana mastektomija sa negativnom SN biopsijom rekonstrukcija protezom i titanijumskom mrežicom

Saznajte više
108
Subkutana mastektomija sa negativnom Sn biopsijom bez rekonstrukcije

Saznajte više
109
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biospijom i rekonstrukcija protezom i titanijumska mrežica

Saznajte više
110
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biopsijom bez rekonstrukcije

Saznajte više
111
Simpl mastektomija

Saznajte više
112
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile – bez određivanja SN

Saznajte više
113
Operativni tretman retrahovanih mamila

Saznajte više
114
Phylodes

Saznajte više
115
Kapsulotomija

Saznajte više
116
Kapsulotomija sa mrežicom

Saznajte više
117
Tumorektomija

Saznajte više
118
Tumorektomija obe dojke

Saznajte više
119
Ekstirpacija supraklavikularne limfadenomegalije

Saznajte više
120
Ekcizija ožiljka nakon peksije i rekonstrukcije

Saznajte više
121
Patohistološki nalaz sa „ex tempore“ analizom

Saznajte više
122
Analiza statusa hormonskih receptora (HER2, Estrogen, Progesteron, KI67)

Saznajte više
123
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji

Saznajte više
124
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji sa biopsijom i pH verifikacijom

Saznajte više
125
Incizija apscesne kolekcije u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
126
Incizija apscesne kolekcije u opštoj anesteziji

Saznajte više
127
Previjanje rane

Saznajte više
128
Operacija uraslog nokta

Saznajte više
129
Kombinovana laparoskopska operacija preponske kile sa holecistektomijom

Saznajte više
130
Operacija supurativnog hidradenitisa

Saznajte više
131
Obrada dekubitalne rane

Saznajte više
132
Bolnički dan

Saznajte više
133
Bolnički dan u intenzivnoj jedinici

Saznajte više
134
Prva postoperativna kontrola

Saznajte više