New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Opšta hirurgija

Opšta hirurgija pregledi

01
Operacija ventralne kile (River, Stoppa) – velika

Saznajte više
02
Operacija ventralne kile (River, Stoppa) – srednja

Saznajte više
03
Laparoskopska holecistektomija – sa nekrozom

Operacija žučne kese Laparoskopsku operaciju ili intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
04
Laparoskopska holecistektomija teža

Operacija žučne kese Laparoskopsku operaciju ili intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
05
Standardna preoperativna priprema

Saznajte više
06
Holecistektomija klasična

Saznajte više
07
Laparoskopska holecistektomija

Operacija žučne kese Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
08
Laparaskopska holecistektomija sa ERCP

Operacija žučne kese Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
09
Intervencije na žučnim putevima sa T-drenažom

Saznajte više
10
Parcijalna resekcija žučnih puteva

Saznajte više
11
Hepatikojejunalna i gastroenteralna anastomoza po Roux en Y

Saznajte više
12
Resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
13
Resekcija jetre (bisegmentektomija, desna ili leva hepatektomija)

Saznajte više
14
Resekcija jetre (proširena hepatektomija sa rekonstrukcijom žučnih vodova)

Saznajte više
15
Laparoskopska resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Resekcija jetre Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
16
Laparoskopska resekcija jetre (bisegmentektomija, leva ili desna hepatektomija)

Resekcija jetre Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
17
Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Saznajte više
18
Laparoskopska distalna resekcija pankreasa

Resekcija pankreasa Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
19
Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

Saznajte više
20
Proksimalne resekcije pankreasa (Whipple, Longmire-Traverso)

Saznajte više
21
Drenažne operacije kod pankreatitisa

Saznajte više
22
Laparoskopske drenažne operacije peripankreasnih kolekcija

Operacija pankreasa Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
23
Parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
24
Laparoskopske parcijalne (wedge) resekcije želuca

Operacija želuca Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
25
Totalna gastrektomija sa d2 limfadenektomijom

Saznajte više
26
Resekcija ezofagogatričnog prelaza

Saznajte više
27
Resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
28
Laparoskopske resekcije duodenuma i tankih creva

Operacija dvanaestopalačnog creva Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
29
Operacija ahalazije

Saznajte više
30
Laparoskopska operacija ahalazije (Miotomija)

Operacija jednjaka Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
31
Operacije hijatalne i dijafragmalne hernije

Saznajte više
32
Laparoskopska operacija hijatalne i dijafragmalne hernije (Dor, toupet, nissen)

Operacija kile / Operacija bruha Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se…

Saznajte više
33
Kreiranje nutritivne gastrostome

Saznajte više
34
Adhezioliza creva

Saznajte više
35
Laparoskopska adhezioliza

Operacija creva Laparoskopsku operaciju ili intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
36
Gastroenteralni bypass

Saznajte više
37
Splenektomija

Saznajte više
38
Laparoskopska splenektomija

Operacija slezine Laparoskopsku operaciju ili intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
39
Supraadrenalektomija

Saznajte više
40
Laparaskopska apendektomija (složena)

Laparoskopska operacija Laparoskopsku operaciju ili intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
41
Laparoskopska supraadrenalektomija

Operacija nadbubrežne žlezde Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
42
Segmentne resekcije kolona

Saznajte više
43
Laparoskopske segmentne resekcije kolona (leva, desna, wedge, sigma)

Operacija debelog creva i rektuma Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se…

Saznajte više
44
Laparoskopska segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom

Operacija debelog creva i rektuma Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“.

Saznajte više
45
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom

Saznajte više
46
Proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
47
Laparoskopska proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
48
Resekcija rektosigme

Saznajte više
49
Laparoskopska resekcija rektosigme

Laparoskopska resekcija rektosigme Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se…

Saznajte više
50
Prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
51
Laparoskopska prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
52
Abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles)

Saznajte više
53
Laparoskopska abdominoperinealna amputacija rektuma

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
54
Totalna egzanteracija karlice

Saznajte više
55
Zadnja egzanteracija karlice

Saznajte više
56
Apendektomija

Saznajte više
57
Laparoskopska apendektomija

Operacija slepog creva Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
58
Kreiranje loop kolostome

Saznajte više
59
Laparoskopsko kreiranje loop kolostome

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
60
Zatvaranje loop kolostome

Saznajte više
61
Rekonstrukcija crevnog kontinuiteta posle terminalne stome

Saznajte više
62
Uklanjanje polipa analnog kanala u opštoj anesteziji

Saznajte više
63
Zatvaranje protektivne loop ileostomije

Saznajte više
64
Operacije hemoroida ( Milligan Morgan, THD i Laserska hemoroidoplastika)

Saznajte više
65
Postavljanje drenažnog setona u perianalnu fistulu

Saznajte više
66
Perianalna fistulostomija

Saznajte više
67
Operacije perianalnih fistula (LIFT, fistulostomija, fistulektomija, FiLac)

Saznajte više
68
Operacije analne fisure (unutrašnja sfinkterotomija)

Saznajte više
69
Operacija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji (Pit picking)

Saznajte više
70
Operacija pilonidalnog sinusa (Bascom cleft II, SiLac)

Saznajte više
71
Levatoroplastika kod rektocele

Saznajte više
72
Operacije prolapsa rektuma (Delorme, Altmeier)

Saznajte više
73
Laparoskopska rektopeksija kod prolapsa rektuma (Ripstein)

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
74
Uklanjanje perianalnih kondiloma

Saznajte više
75
Incizija tromboziranih hemoroida

Saznajte više
76
Operacija preponske kile sa jedne strane (Shouldice, Lichtenstein, Moran, Rives, Nyhus)

Saznajte više
77
Operacija preponske kile sa jedne strane u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
78
Laparoskopska operacija preponske kile sa jedne strane (TAP, TEPP)

Operacija kile / Operacija bruha Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se…

Saznajte više
79
Operacija preponske kile sa obe strane

Saznajte više
80
Laparoskopska operacija preponske kile sa obe strane (TAP, TEPP)

Operacija kile / Operacija bruha Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se…

Saznajte više
81
Operacija ventralne kile (Rives, Stoppa) manja

Saznajte više
82
Hernioplastika veće kile prednjeg trbušnog zida sa implantacionom polipropilenskom mrežicom po Rivesu bez separacije komponenata

Saznajte više
83
Operacija ventralne kile srednje veličine

Saznajte više
84
Kompleksna operacije ventralnih kila (Separacija komponenata, Rives, Stoppa)

Saznajte više
85
Laparoskopske operacije ventralnih kila

Operacija ventralne kile Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
86
Laporoskopska ventralna kila sa dvokomponentnom zaštitnom mrežicom

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
87
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
88
Operacija umbilikalne i epigastrične kile u opštoj anesteziji

Saznajte više
89
Eksplorativna laparoskopija sa biopsijom

Usluga biopsije Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć…

Saznajte više
90
Revizija operativne rane

Saznajte više
91
Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Saznajte više
92
Operacija štitnjače (hashimoto, hipertireoza, lobektomija, totalna tiroidektomija)

Saznajte više
93
Operacija paratiroidne žlezde

Saznajte više
94
Totalna tiroidektomija sa negativnom SN biopsijom kod medularnog karcinoma štitnjače

Saznajte više
95
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom SN biopsijom i disekcijom jedne strane vrata

Saznajte više
96
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom SN biopsijom i disekcijom jedne strane vrata

Saznajte više
97
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom Sn biopsijom i disekcijom obe strane vrata

Saznajte više
98
Totalna tiroidektomija sa disekcijom jedne strane vrata u istom aktu

Saznajte više
99
Totalna tiroidektomija sa disekcijom obe strane vrata u istom aktu

Saznajte više
100
Disekciona radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Saznajte više
101
Obostrana radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Saznajte više
102
Biopsija limfatika vrata

Saznajte više
103
Fibroadenom jedne, obe dojke, krvareća bradavica

Saznajte više
104
Papilom dojke

Saznajte više
105
Punkcija dojki

Saznajte više
106
Korekcija uvećanih mamila

Saznajte više
107
Kapsulotomija

Saznajte više
108
Kapsulotomija sa mrežicom

Saznajte više
109
Kvadrantektomija sa negativnim SN

Saznajte više
110
Kvadrantektomija sa pozitivnim SN i disekcijom aksile

Saznajte više
111
Evakuacija aksile kod tumora sa PH verifikacijom

Saznajte više
112
Subkutana mastektomija sa negativnom SN biopsijom rekonstrukcija protezom i titanijumskom mrežicom

Saznajte više
113
Subkutana mastektomija sa negativnom Sn biopsijom bez rekonstrukcije

Saznajte više
114
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biospijom i rekonstrukcija protezom i titanijumska mrežica

Saznajte više
115
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biopsijom bez rekonstrukcije

Saznajte više
116
Simpl mastektomija

Saznajte više
117
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile – bez određivanja SN

Saznajte više
118
Operativni tretman retrahovanih mamila

Saznajte više
119
Phylodes

Saznajte više
120
Kapsulotomija

Saznajte više
121
Kapsulotomija sa mrežicom

Saznajte više
122
Tumorektomija

Saznajte više
123
Tumorektomija obe dojke

Saznajte više
124
Ekstirpacija supraklavikularne limfadenomegalije

Saznajte više
125
Ekcizija ožiljka nakon peksije i rekonstrukcije

Saznajte više
126
Patohistološki nalaz sa „ex tempore“ analizom

Saznajte više
127
Analiza statusa hormonskih receptora (HER2, Estrogen, Progesteron, KI67)

Saznajte više
128
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji

Saznajte više
129
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji sa biopsijom i pH verifikacijom

Saznajte više
130
Incizija apscesne kolekcije u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
131
Incizija apscesne kolekcije u opštoj anesteziji

Saznajte više
132
Revisio sinus maxillaris dex et extirpatio cystis maxillae bil

Saznajte više
133
Previjanje rane

Saznajte više
134
Operacija uraslog nokta

Saznajte više
135
Kombinovana laparoskopska operacija preponske kile sa holecistektomijom

Laparoskopska intervencija Laparoskopsku operaciju ili Intervenciju karakteriše minimalno invazivan pristup, u prevodu sa latinskog bi značila „sa direktnom vizuelizacijom organa“. Izvodi se uz pomoć duge…

Saznajte više
136
Operacija supurativnog hidradenitisa

Saznajte više
137
Obrada dekubitalne rane

Saznajte više
138
Bolnički dan

Saznajte više
139
Bolnički dan u intenzivnoj jedinici

Saznajte više
140
Prva postoperativna kontrola

Saznajte više