Logo-New_Hospital
deco

Opšta hirurgija

Opšta hirurgija pregledi

01
Operativno lečenje štitaste žlezde (M. Basedow, toksični adenom, difuzno uvećanje štitaste žlezde, Hašimoto tiroiditis, maligne bolesti štitaste žlezde)

Saznajte više
02
Operativno lečenje paratiroidne žlezde (adenom, primarni hiperparatiroidizam, tumori)

Saznajte više
03
Holecistektomija klasična

Saznajte više
04
Laparoskopska holecistektomija

Saznajte više
05
Intervencije na žučnim putevima sa T-drenažom

Saznajte više
06
Parcijalna resekcija žučnih puteva

Saznajte više
07
Hepatikojejunalna i gastroenteralna anastomoza po Roux en Y

Saznajte više
08
Resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
09
Resekcija jetre (bisegmentektomija, desna ili leva hepatektomija)

Saznajte više
10
Resekcija jetre (proširena hepatektomija sa rekonstrukcijom žučnih vodova)

Saznajte više
11
Laparoskopska resekcija jetre (segmentektomija, resekcija ciste)

Saznajte više
12
Laparoskopska resekcija jetre (bisegmentektomija, leva ili desna hepatektomija)

Saznajte više
13
Distalne resekcije pankreasa (RAMPS)

Saznajte više
14
Laparoskopska distalna resekcija pankreasa

Saznajte više
15
Proksimalne resekcije pankreasa (Whipple, Longmire-Traverso)

Saznajte više
16
Drenažne operacije kod pankreatitisa

Saznajte više
17
Laparoskopske drenažne operacije peripankreasnih kolekcija

Saznajte više
18
Parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
19
Laparoskopske parcijalne (wedge) resekcije želuca

Saznajte više
20
Totalna gastrektomija sa d2 limfadenektomijom

Saznajte više
21
Resekcija ezofagogatričnog prelaza

Saznajte više
22
Resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
23
Laparoskopske resekcije duodenuma i tankih creva

Saznajte više
24
Operacija ahalazije

Saznajte više
25
Laparoskopska operacija ahalazije (Miotomija)

Saznajte više
26
Operacije hijatalne i dijafragmalne hernije

Saznajte više
27
Laparoskopska operacija hijatalne i dijafragmalne hernije (Dor, toupet, nissen)

Saznajte više
28
Kreiranje nutritivne gastrostome

Saznajte više
29
Adhezioliza creva

Saznajte više
30
Laparoskopska adhezioliza

Saznajte više
31
Gastroenteralni bypass

Saznajte više
32
Splenektomija

Saznajte više
33
Laparoskopska splenektomija

Saznajte više
34
Supraadrenalektomija

Saznajte više
35
Laparoskopska supraadrenalektomija

Saznajte više
36
Segmentne resekcije kolona

Saznajte više
37
Laparoskopske segmentne resekcije kolona (leva, desna, wedge, sigma)

Saznajte više
38
Laparoskopska segmentna resekcija kolona sa staplerskom anastomozom

Saznajte više
39
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom

Saznajte više
40
Proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
41
Laparoskopska proktokolektomija sa ileoanalnom J-pouch anastomozom

Saznajte više
42
Resekcija rektosigme

Saznajte više
43
Laparoskopska resekcija rektosigme

Saznajte više
44
Prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
45
Laparoskopska prednja niska resekcija rektuma sa totalnom ekcizijom mezorektuma

Saznajte više
46
Abdominoperinealna amputacija rektuma (Miles)

Saznajte više
47
Laparoskopska abdominoperinealna amputacija rektuma

Saznajte više
48
Totalna egzanteracija karlice

Saznajte više
49
Zadnja egzanteracija karlice

Saznajte više
50
Apendektomija

Saznajte više
51
Laparoskopska apendektomija

Saznajte više
52
Kreiranje loop kolostome

Saznajte više
53
Laparoskopsko kreiranje loop kolostome

Saznajte više
54
Zatvaranje loop kolostome

Saznajte više
55
Rekonstrukcija crevnog kontinuiteta posle terminalne stome

Saznajte više
56
Zatvaranje protektivne loop ileostomije

Saznajte više
57
Operacije hemoroida ( Milligan Morgan, THD i Laserska hemoroidoplastika)

Saznajte više
58
Postavljanje drenažnog setona u perianalnu fistulu

Saznajte više
59
Perianalna fistulostomija

Saznajte više
60
Operacije perianalnih fistula (LIFT, fistulostomija, fistulektomija, FiLac)

Saznajte više
61
Operacije analne fisure (unutrašnja sfinkterotomija)

Saznajte više
62
Operacija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji (Pit picking)

Saznajte više
63
Operacija pilonidalnog sinusa (Bascom cleft II, SiLac)

Saznajte više
64
Levatoroplastika kod rektocele

Saznajte više
65
Operacije prolapsa rektuma (Delorme, Altmeier)

Saznajte više
66
Laparoskopska rektopeksija kod prolapsa rektuma (Ripstein)

Saznajte više
67
Uklanjanje perianalnih kondiloma

Saznajte više
68
Incizija tromboziranih hemoroida

Saznajte više
69
Operacija preponske kile sa jedne strane (Shouldice, Lichtenstein, Moran, Rives, Nyhus)

Saznajte više
70
Operacija preponske kile sa jedne strane u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
71
Laparoskopska operacija preponske kile sa jedne strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
72
Operacija preponske kile sa obe strane

Saznajte više
73
Laparoskopska operacija preonske kile sa obe strane (TAP, TEPP)

Saznajte više
74
Operacija ventralne kile (Rives, Stoppa) manja

Saznajte više
75
Operacija ventralne kile srednje veličine

Saznajte više
76
Kompleksna operacije ventralnih kila (Separacija komponenata, Rives, Stoppa)

Saznajte više
77
Laparoskopske operacije ventralnih kila

Saznajte više
78
Operacija umbilikalne kile u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
79
Operacija umbilikalne i epigastrične kile u opštoj anesteziji

Saznajte više
80
Eksplorativna laparoskopija sa biopsijom

Saznajte više
81
Revizija operativne rane

Saznajte više
82
Postavljanje VAC Abthera sistema (plus cena sistema)

Saznajte više
83
Fibroadenom jedne dojke

Saznajte više
84
Više fibroadenoma jedne dojke

Saznajte više
85
Fibroadenom obe dojke

Saznajte više
86
Papilom dojke

Saznajte više
87
Subkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom i disekcijom aksile

Saznajte više
88
Obostrana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojki i disekcijom aksila

Saznajte više
89
Subkutana mastectomija bez primarne rekonstrukcije dojki sa disekcijom aksila

Saznajte više
90
Klasicna mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksile

Saznajte više
91
Obostrana subkutana mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksila

Saznajte više
92
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile

Saznajte više
93
Operativni tretman retrahovanih mamila

Saznajte više
94
Phylodes

Saznajte više
95
Kapsulektomija

Saznajte više
96
Kapsulektomija sa mrežicom

Saznajte više
97
Tumerektomija

Saznajte više
98
Mammae sangvines

Saznajte više
99
Ekstirpacija supraklavikularne limfadenomegalije

Saznajte više
100
Ekcizija ožiljka nakon peksije i rekonstrukcije

Saznajte više
101
Patohistološki nalaz sa „ex tempore“ analizom

Saznajte više
102
Analiza statusa hormonskih receptora (HER2, Estrogen, Progesteron, KI67)

Saznajte više
103
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji

Saznajte više
104
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziiji sa biopsijom i pH verifikacijom

Saznajte više
105
Incizija apscesne kolekcije u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
106
Incizija apscesne kolekcije u opštoj anesteziji

Saznajte više
107
Previjanje rane

Saznajte više
108
Operacija uraslog nokta

Saznajte više
109
Kombinovana laparoskopska operacija preponske kile sa holecistektomijom

Saznajte više
110
Operacija supurativnog hidradenitisa

Saznajte više
111
Bolnički dan

Saznajte više
112
Bolnički dan u intenzivnoj jedinici

Saznajte više
113
Prva postoperativna kontrola

Saznajte više