New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Urologija

Urologija pregledi

01
Pregled lekara specijaliste urologije

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
02
Urološki ultrazvučni pregled

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
03
Pregled specijaliste urologa sa ultrazvučnim pregledom

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje! Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog trakta…

Saznajte više
04
Kontrolni pregled specijaliste urologa sa ultrazvucnim pregledom

Saznajte više
05
Urofloumetrija

Ispitivanje protoka urina Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i…

Saznajte više
06
Urodinamsko ispitivanje

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
07
Transrektalni ultrazvuk prostate i mekih tkiva

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
08
Aplikacija BCG vakcine (Oncotice)

Saznajte više
09
Aplikacija Ialuril-a

Saznajte više
10
Zamena silikonskog uretralnog katetera

Saznajte više
11
Zamena klasičnog uretralnog katetera

Saznajte više
12
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera

Saznajte više
13
Skidanje urinarnog katetera

Saznajte više
14
Bužiranje uretre

Saznajte više
15
TRUZ biopsija prostate

Saznajte više
16
Uretrocistografija sa kontrastom

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
17
Retrogradna pijelografija po Ševasiju

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
18
Uretrocistoskopija

Saznajte više
19
Uretrocistoskopija u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
20
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija

Saznajte više
21
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija

Saznajte više
22
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija

Saznajte više
23
Frenulotomija

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
24
Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji

Obrezivanje Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti…

Saznajte više
25
Cirkumcizija u opštoj anesteziji

Obrezivanje Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti…

Saznajte više
26
Excisio polipa uretre u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
27
Excisio polipa uretre u opštoj anesteziji

Saznajte više
28
Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
29
Operacija varikocele u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
30
Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
31
Operacija obostrane hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
32
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
33
Obostrana subkapsularna orhiektomija kod karcinoma prostate u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
34
Obostrana subkapsularna orhiektomija kod karcinoma prostate u opstoj anesteziji

Saznajte više
35
Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
36
Orhidopeksija

Vratite samopouzdanje i kvalitet života uz našu najsavremeniju tehniku spuštanja testisa u skrotum. Ako ste muškarac ili roditelj deteta koji se suočava sa…

Saznajte više
37
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – obostrana

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
38
Biopsija testisa – otvorena, u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
39
Ugradnja proteze posle orchiektomie (bez troškova proteze)

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
40
Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
41
Epididimektomija u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
42
Vazektomija u opštoj anesteziji

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
43
Transuretralna resekcija prostate (TURP)

Saznajte više
44
Transuretralna operacija prostate laserom (vaporesekcija)

Saznajte više
45
Transuretralna operacija tumora mokraćne besike (TUR BT)

Saznajte više
46
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici do 2cm (Trilogy)

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje! Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog trakta…

Saznajte više
47
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici od 2-4cm (Trilogy)

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje! Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog trakta…

Saznajte više
48
Interna uretrotomija – klasična

Saznajte više
49
Interna uretrotomija sa laserom

Saznajte više
50
Fleksibilna ureterorenoskopija

Saznajte više
51
Ureterorenoskopija sa ekstrakcijom kamena

Saznajte više
52
Endoskopska litotripsija kamena u ureteru – TRILOGY

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje! Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog trakta…

Saznajte više
53
Plasiranje J-J stenta

Saznajte više
54
Vađenje J-J stenta

Saznajte više
55
Vađenje J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
56
Plasiranje J-J stenta obostrano bez anestezije

Saznajte više
57
Plasiranje J-J stenta obostrano sa anestezijom

Saznajte više
58
Promena J-J stenta bez anestezije

Saznajte više
59
Promena J-J stenta u opštoj anesteziji

Saznajte više
60
Promena jednogodišnjeg J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
61
Zamena jednogodisnjeg JJ stenta obostrano u anesteziji

Saznajte više
62
Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji

Saznajte više
63
Radikalna retropubička prostatektomija RRP

Saznajte više
64
Cistolitotomija (ekstrakcija kamena iz mokraćne bešike)

Saznajte više
65
Radikalna cistektomija (infiltrativni tumor mokraćne bešike)

Saznajte više
66
Ureterokutaneostomija jednostrana

Saznajte više
67
Ureterokutaneostomija obostrana

Saznajte više
68
Ureterolitotomija

Saznajte više
69
Ureterocistoneostomija

Saznajte više
70
Nefrektomija (benigna)

Saznajte više
71
Radikalna nefrektomija (tumor bubrega)

Saznajte više
72
Parcijalna nefrektomija kod tumora (NSS)

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
73
Nefroureterektomija sa parcijalnom cistektomijom (tumor urotelijuma)

Saznajte više
74
Pijeloplastika

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
75
Pijelolitotomija

Saznajte više
76
Endolitotripsija kamena pijelonu (TRILOGY)

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje!   Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog…

Saznajte više
77
Razbijanje kamena u bubregu – TRILOGY

Urologija u NEW Hospitalu – Briga za vaše urološko zdravlje! Urologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti urinarnog trakta…

Saznajte više
78
Litotripsija kamena u bubregu (PCNL) – Trilogy

Saznajte više
79
TOT/TVT/SLING

Saznajte više
80
Sakrokolposuspenzija

Saznajte više
81
Burch kolposuspenzija

Saznajte više
82
Fractura penis

Saznajte više
83
Corporoplastica sec. nesbit

Saznajte više
84
Nefrektomija laparoskopska

Laparoskopska nefrektomija, minimalno invazivna hirurška procedura za uklanjanje bubrega, donosi brojne prednosti u odnosu na tradicionalnu otvorenu nefrektomiju. Ovde su neke od ključnih prednosti: Manji…

Saznajte više
85
Pijelolitotomija laparoskopski

Pijelolitotomija je hirurški zahvat koji se koristi za uklanjanje kamenaca iz bubrežne karlice. Kada se ovaj postupak izvodi laparoskopski, to znači da se operacija vrši…

Saznajte više
86
Ureterolitotomija laparoskopski

Ureterolitotomija je hirurški postupak koji se koristi za uklanjanje kamenaca iz uretera, cevi koja prenosi urin od bubrega do mokraćne bešike. Kada se ovaj postupak…

Saznajte više
87
Radikalna prostatektomija laparoskopska

Laparoskopska radikalna prostatektomija je hirurški zahvat koji se koristi za lečenje raka prostate. Procedura uključuje uklanjanje prostate i nekih okolnih tkiva pomoću laparoskopskog pristupa, što…

Saznajte više
88
Burch kolposuspenzija laparoskopska

Burch kolposuspenzija je hirurški postupak koji se koristi za lečenje stresne urinarne inkontinencije, stanja koje uzrokuje curenje urina tokom fizičkih aktivnosti kao što su kijanje,…

Saznajte više
89
Laparoskopska nefroureterektomija

Saznajte više
90
Intervencije i operacija prof dr J. Đozića

Saznajte više