Logo-New_Hospital
deco

Urologija

Urologija pregledi

01
Pregled specijaliste urologa sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
02
Urološki ultrazvučni pregled

Saznajte više
03
Pregled lekara specijaliste urologije

Saznajte više
04
Urološki pregled sa aplikacijom terapije Alprostadil injekcije

Saznajte više
05
Biopsija prostate

Saznajte više
06
Uroginekološki pregled sa probom na stres

Saznajte više
07
Uroginekološki pregled sa merenjem rezidualnog urina

Saznajte više
08
Uretrocistografija sa kontrastom

Saznajte više
09
Transrektalni ultrazvuk prostate i mekih tkiva

Saznajte više
10
Urodinamsko ispitivanje

Saznajte više
11
Retrogradna pijelografija po Ševasiju

Saznajte više
12
Urofloumetrija

Saznajte više
13
Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
14
Cirkumcizija u opštoj anesteziji

Saznajte više
15
Frenulotomija

Saznajte više
16
Operacija za Induratio penis plastica

Saznajte više
17
Implantacija proteze penisa (bez troškova proteze)

Saznajte više
18
Orhidopeksija

Saznajte više
19
Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
20
Operacija varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
21
Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
22
Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
23
Epididimektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
24
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
25
Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
26
Semikastracija kod tumora testisa

Saznajte više
27
Orchiektomia obostrana u opštoj anesteziji

Saznajte više
28
Orchiektomia obostrana u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
29
Ugradnja proteze posle orchiektomie (bez troškova proteze)

Saznajte više
30
Vazektomija

Saznajte više
31
Biospija testisa

Saznajte više
32
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – obostrana

Saznajte više
33
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – jednostrana

Saznajte više
34
Torsio testis

Saznajte više
35
Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega u opštoj anesteziji

Saznajte više
36
Parcijalna nefrektomija kod tumora (NSS)

Saznajte više
37
Nefrektomija laparoskopska

Saznajte više
38
Nefrourektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
39
Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
40
Radikalna laparoskopska nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
41
Endolitotripsija kamena pijelonu u opštoj anesteziji

Saznajte više
42
Pijeloplastika

Saznajte više
43
Pijelolitotomija

Saznajte više
44
Pijelolitotomija laparoskopski

Saznajte više
45
Razbijanje kamena u bubregu – TRILOGY

Saznajte više
46
Operacija kamena u bubregu Gil Vernet – otvorena u opštoj anesteziji

Saznajte više
47
Plasiranje perkutane nefrostome u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
48
Zamena nefrostomskog katetera

Saznajte više
49
Punkcija i sklerozacija ciste bubrega u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
50
Uretrorenoskopija sa ekstrakcijom kamena

Saznajte više
51
Uretrokutaneostomija unilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
52
Uretrokutanestomija bilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
53
Endoskopska dezopstrukcija kamena u uretru u opštoj anesteziji

Saznajte više
54
Uretrocistoskopija

Saznajte više
55
Litotripsija kamena u ureteru – TRILOGY

Saznajte više
56
Uroterolititomija

Saznajte više
57
Uroterolititomija laparoskopski

Saznajte više
58
Interna uretrotomia

Saznajte više
59
Uretrotomija interna u analgosedaciji

Saznajte više
60
Lasersko razbijanje kamena u bubregu

Saznajte više
61
Lasersko razbijanje kamena u bešici

Saznajte više
62
Lasersko razbijanje kamena u mokraćnim kanalima

Saznajte više
63
Fleksibilna ureterorenoskopija sa laserskom litotripsijom

Saznajte više
64
Fleksibilna ureterorenoskopija

Saznajte više
65
Plasiranje J-J stenta cistoskopom

Saznajte više
66
Vađenje J-J stenta

Saznajte više
67
Ureterocitoneostomija

Saznajte više
68
Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
69
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici do 2cm

Saznajte više
70
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici od 2 do 4cm u opštoj anesteziji

Saznajte više
71
Razbijanje kamena u mokraćnim kanalima

Saznajte više
72
TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji

Saznajte više
73
TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji

Saznajte više
74
Intravezikalna instilacija Botox-a u opštoj anesteziji

Saznajte više
75
Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji

Saznajte više
76
Radikalna prostatektomija – klasična

Saznajte više
77
Prostatektomija kod tumora

Saznajte više
78
TUR prostate uopštoj anesteziji

Saznajte više
79
Zamena silikonskog uretralnog katetera

Saznajte više
80
Zamena klasičnog uretralnog katetera

Saznajte više
81
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera

Saznajte više
82
Skidanje urinarnog katetera

Saznajte više
83
Bužiranje uretre

Saznajte više
84
Uretrorenoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
85
Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji

Saznajte više
86
Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji

Saznajte više
87
Excisio polipa uretre sa rekonstrukcijom uretre

Saznajte više
88
Operacija cistocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
89
Sakrokolposuspenzija

Saznajte više
90
Inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji

Saznajte više
91
Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji

Saznajte više
92
Burch kolposuspenzija

Saznajte više
93
Burch kolposuspenzija laparoskopska

Saznajte više
94
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija

Saznajte više
95
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija

Saznajte više
96
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija

Saznajte više
97
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – manja regija

Saznajte više
98
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – srednja regija

Saznajte više
99
Uklanjanje kondiloma genitalne regije radiotalasnim nožem – velika regija

Saznajte više
100
Implantacija testikularne proteze – jednostrana

Saznajte više
101
Implantacija testikularne proteze – obostrana

Saznajte više
102
Fractura penis

Saznajte više
103
Corporoplastica sec. nesbit

Saznajte više
104
Cistoskopija/Urethroscopija

Saznajte više
105
Nephrectomia

Saznajte više
106
UCN-ureterocystoneostomia

Saznajte više
107
Chevassu

Saznajte više
108
Cystofix (plasiranje)

Saznajte više
109
Resectio cystis epididymis

Saznajte više
110
Hydrodistensio vesicae urinariae

Saznajte više