Logo-New_Hospital
deco

Urologija

Urologija pregledi

01
Pregled specijaliste urologa sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
02
Urološki ultrazvučni pregled

Saznajte više
03
Pregled lekara specijaliste urologije

Saznajte više
04
Urološki pregled sa aplikacijom terapije Alprostadil injekcije

Saznajte više
05
Biopsija prostate sa PH

Saznajte više
06
Uroginekološki pregled sa probom na stres

Saznajte više
07
Uroginekološki pregled sa merenjem rezidualnog urina

Saznajte više
08
Uretrocistografija sa kontrastom

Saznajte više
09
Transrektalni ultrazvuk prostate i mekih tkiva

Saznajte više
10
Urodinamsko ispitivanje

Saznajte više
11
Retrogradna pijelografija po Ševasiju

Saznajte više
12
Urofloumetrija

Saznajte više
13
Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
14
Cirkumcizija u opštoj anesteziji

Saznajte više
15
Frenulotomija

Saznajte više
16
Operacija za Induratio penis plastica

Saznajte više
17
Implantacija proteze penisa (bez troškova proteze)

Saznajte više
18
Orhidopeksija

Saznajte više
19
Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
20
Operacija obostrane hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
21
Operacija varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
22
Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
23
Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
24
Epididimektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
25
Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji

Saznajte više
26
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
27
Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
28
Semikastracija kod tumora testisa

Saznajte više
29
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u opštoj anesteziji

Saznajte više
30
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
31
Ugradnja proteze posle orchiektomie (bez troškova proteze)

Saznajte više
32
Vazektomija

Saznajte više
33
Biospija testisa

Saznajte više
34
Biopsija testisa – otvorena, u opštoj anesteziji

Saznajte više
35
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – obostrana

Saznajte više
36
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – jednostrana

Saznajte više
37
Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega

Saznajte više
38
Parcijalna nefrektomija kod tumora (NSS)

Saznajte više
39
Nefrektomija laparoskopska

Saznajte više
40
Nefrourektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
41
Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
42
Radikalna laparoskopska nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
43
Endolitotripsija kamena pijelonu (TRILOGY)

Saznajte više
44
Fleksibilna laserska litotripsija kamena u bubregu

Saznajte više
45
Pijeloplastika

Saznajte više
46
Pijelolitotomija

Saznajte više
47
Pijelolitotomija laparoskopski

Saznajte više
48
Razbijanje kamena u bubregu – TRILOGY

Saznajte više
49
Operacija kamena u bubregu Gil Vernet – otvorena u opštoj anesteziji

Saznajte više
50
Plasiranje perkutane nefrostome u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
51
Zamena nefrostomskog katetera

Saznajte više
52
Punkcija i sklerozacija ciste bubrega u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
53
Uretrorenoskopija sa ekstrakcijom kamena

Saznajte više
54
Uretrokutaneostomija unilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
55
Uretrokutanestomija bilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
56
Endoskopska dezopstrukcija kamena u uretru u opštoj anesteziji

Saznajte više
57
Endoskopska litotripsija kamena u ureteru – TRILOGY

Saznajte više
58
Uroterolititomija – otvorena hirurgija

Saznajte više
59
Uroterolititomija – laparoskopski

Saznajte više
60
Interna uretrotomia

Saznajte više
61
Lasersko razbijanje kamena u bubregu

Saznajte više
62
Lasersko razbijanje kamena u bešici

Saznajte više
63
Fleksibilna ureterorenoskopija sa laserskom litotripsijom

Saznajte više
64
Fleksibilna ureterorenoskopija

Saznajte više
65
Plasiranje J-J stenta cistoskopom

Saznajte više
66
Vađenje J-J stenta

Saznajte više
67
Promena J-J stenta u opštoj anesteziji

Saznajte više
68
Ureterocitoneostomija

Saznajte više
69
Uretroskopija

Saznajte više
70
Uretrocistoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
71
Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
72
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici

Saznajte više
73
Razbijanje kamena u mokraćnim kanalima

Saznajte više
74
TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji

Saznajte više
75
TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji

Saznajte više
76
Intravezikalna instilacija Botox-a u opštoj anesteziji

Saznajte više
77
Hidrodistenzija mokraćne bešike

Saznajte više
78
Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji

Saznajte više
79
Radikalna retropubička prostatektomija

Saznajte više
80
TUR prostate uopštoj anesteziji

Saznajte više
81
Zamena silikonskog uretralnog katetera

Saznajte više
82
Zamena klasičnog uretralnog katetera

Saznajte više
83
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera

Saznajte više
84
Skidanje urinarnog katetera

Saznajte više
85
Bužiranje uretre

Saznajte više
86
Uretrorenoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
87
Uretroskopija

Saznajte više
88
Uretroskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
89
Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji

Saznajte više
90
Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji

Saznajte više
91
Excisio polipa uretre u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
92
Excisio polipa uretre u opštoj anesteziji

Saznajte više
93
Excisio polipa uretre sa rekonstrukcijom uretre

Saznajte više
94
Operacija cistocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
95
Sakrokolposuspenzija

Saznajte više
96
Inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji

Saznajte više
97
Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji

Saznajte više
98
Burch kolposuspenzija

Saznajte više
99
Burch kolposuspenzija laparoskopska

Saznajte više
100
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija

Saznajte više
101
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija

Saznajte više
102
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija

Saznajte više
103
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – manja regija

Saznajte više
104
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – srednja regija

Saznajte više
105
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – velika regija

Saznajte više
106
Implantacija testikularne proteze – jednostrana

Saznajte više
107
Implantacija testikularne proteze – obostrana

Saznajte više
108
Fractura penis

Saznajte više
109
Corporoplastica sec. nesbit

Saznajte više