New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Urologija

Urologija pregledi

01
Ureterolithotripsija prof. Đozić

Saznajte više
02
Cystolihotrisija prof. Đozić

Saznajte više
03
Urethrotomia interna prof. Đozić

Saznajte više
04
TUR prostate prof. Đozić

Saznajte više
05
TUR TU ves urin prof. Đozić

Saznajte više
06
Burch colposuspensio prof. Đozić

Saznajte više
07
Sacrocolposuspenzija prof. Đozić

Saznajte više
08
Epididimektomija prof. Đozić

Saznajte više
09
Varikocela prof. Đozić

Saznajte više
10
Hidrocela bilat. prof. Đozić

Saznajte više
11
Hidrocela unilat. prof. Đozić

Saznajte više
12
Subcapsularna orhiektomija prof. Đozić

Saznajte više
13
Semikastracija prof. Đozić

Saznajte više
14
Ureterocutaneostomija bilat. prof. Đozić

Saznajte više
15
Ureterocutaneostomija unilateralna prof. Đozić

Saznajte više
16
Ureterocystoneostomija prof. Đozić

Saznajte više
17
Ureterolithotomija prof. Đozić

Saznajte više
18
Pijelolithotomia prof. Đozić

Saznajte više
19
Pijeloplastika prof. Đozić

Saznajte više
20
TV prostatektomija prof. Đozić

Saznajte više
21
Radikalna prostatektomija prof. Đozić

Saznajte više
22
Parcijalna nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
23
Radikalna nefrektomija laparoskopska prof. Đozić

Saznajte više
24
Simple nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
25
Radikalna nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
26
Kriptorhizam obostrano (spustanje testisa iz abdomena u skrotum)

Saznajte više
27
Pregled specijaliste urologa sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
28
Urološki ultrazvučni pregled

Saznajte više
29
Pregled lekara specijaliste urologije

Saznajte više
30
Davanje inekcija od strane lekara specijaliste

Saznajte više
31
Urološki pregled sa aplikacijom terapije Alprostadil injekcije

Saznajte više
32
Biopsija prostate sa PH

Saznajte više
33
Aplikacija BCG vaccine

Saznajte više
34
Aplikacija Ialuril-a

Saznajte više
35
Uroginekološki pregled sa probom na stres

Saznajte više
36
Uroginekološki pregled sa merenjem rezidualnog urina

Saznajte više
37
Uretrocistografija sa kontrastom

Saznajte više
38
Transrektalni ultrazvuk prostate i mekih tkiva

Saznajte više
39
Urodinamsko ispitivanje

Saznajte više
40
Retrogradna pijelografija po Ševasiju

Saznajte više
41
Urofloumetrija

Saznajte više
42
Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
43
Cirkumcizija u opštoj anesteziji

Saznajte više
44
Frenulotomija

Saznajte više
45
Operacija za Induratio penis plastica

Saznajte više
46
Implantacija proteze penisa (bez troškova proteze)

Saznajte više
47
Orhidopeksija

Saznajte više
48
Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
49
Operacija obostrane hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
50
Operacija varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
51
Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
52
Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
53
Epididimektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
54
Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji

Saznajte više
55
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
56
Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
57
Semikastracija kod tumora testisa

Saznajte više
58
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u opštoj anesteziji

Saznajte više
59
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
60
Ugradnja proteze posle orchiektomie (bez troškova proteze)

Saznajte više
61
Vazektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
62
Biospija testisa

Saznajte više
63
Biopsija testisa – otvorena, u opštoj anesteziji

Saznajte više
64
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – obostrana

Saznajte više
65
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – jednostrana

Saznajte više
66
Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega

Saznajte više
67
Parcijalna nefrektomija kod tumora (NSS)

Saznajte više
68
Nefrektomija laparoskopska

Saznajte više
69
Nefrourektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
70
Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
71
Radikalna laparoskopska nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
72
Endolitotripsija kamena pijelonu (TRILOGY)

Saznajte više
73
Fleksibilna laserska litotripsija kamena u bubregu

Saznajte više
74
Pijeloplastika

Saznajte više
75
Pijelolitotomija

Saznajte više
76
Pijelolitotomija laparoskopski

Saznajte više
77
Razbijanje kamena u bubregu – TRILOGY

Saznajte više
78
Operacija kamena u bubregu Gil Vernet – otvorena u opštoj anesteziji

Saznajte više
79
Plasiranje perkutane nefrostome u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
80
Zamena nefrostomskog katetera

Saznajte više
81
Punkcija i sklerozacija ciste bubrega u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
82
Uretrorenoskopija sa ekstrakcijom kamena

Saznajte više
83
Uretrokutaneostomija unilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
84
Uretrokutanestomija bilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
85
Endoskopska dezopstrukcija kamena u uretru u opštoj anesteziji

Saznajte više
86
Endoskopska litotripsija kamena u ureteru – TRILOGY

Saznajte više
87
Uroterolititomija – otvorena hirurgija

Saznajte više
88
Uroterolititomija – laparoskopski

Saznajte više
89
Interna uretrotomija sa laserom

Saznajte više
90
Lasersko razbijanje kamena u bubregu

Saznajte više
91
Lasersko razbijanje kamena u bešici

Saznajte više
92
Fleksibilna ureterorenoskopija sa laserskom litotripsijom

Saznajte više
93
Fleksibilna ureterorenoskopija

Saznajte više
94
Plasiranje J-J stenta cistoskopom bez anestezije

Saznajte više
95
Plasiranje J-J stenta cistoskopom sa anestezijom

Saznajte više
96
Vađenje J-J stenta

Saznajte više
97
Vađenje J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
98
Promena J-J stenta bez anestezije

Saznajte više
99
Promena J-J stenta u opštoj anesteziji

Saznajte više
100
Plasiranje J-J stenta obostrano bez anestezije

Saznajte više
101
Plasiranje J-J stenta obostrano sa anestezijom

Saznajte više
102
Promena jednogodišnjeg J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
103
Ureterocitoneostomija

Saznajte više
104
Uretrocistoskopija

Saznajte više
105
Uretrocistoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
106
Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
107
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici do 2cm (Trilogy)

Saznajte više
108
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici od 2-4cm (Trilogy)

Saznajte više
109
Razbijanje kamena u mokraćnim kanalima

Saznajte više
110
TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji

Saznajte više
111
TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji

Saznajte više
112
Intravezikalna instilacija Botox-a u opštoj anesteziji

Saznajte više
113
Hidrodistenzija mokraćne bešike

Saznajte više
114
Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji

Saznajte više
115
Radikalna retropubička prostatektomija RRP

Saznajte više
116
TUR prostate uopštoj anesteziji

Saznajte više
117
Zamena silikonskog uretralnog katetera

Saznajte više
118
Zamena klasičnog uretralnog katetera

Saznajte više
119
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera

Saznajte više
120
Skidanje urinarnog katetera

Saznajte više
121
Bužiranje uretre

Saznajte više
122
Uretrorenoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
123
Uretroskopija

Saznajte više
124
Uretroskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
125
Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji

Saznajte više
126
Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji

Saznajte više
127
Excisio polipa uretre u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
128
Excisio polipa uretre u opštoj anesteziji

Saznajte više
129
Excisio polipa uretre sa rekonstrukcijom uretre

Saznajte više
130
Operacija cistocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
131
Sakrokolposuspenzija

Saznajte više
132
Inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji

Saznajte više
133
Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji

Saznajte više
134
Burch kolposuspenzija

Saznajte više
135
Burch kolposuspenzija laparoskopska

Saznajte više
136
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija

Saznajte više
137
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija

Saznajte više
138
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija

Saznajte više
139
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – manja regija

Saznajte više
140
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – srednja regija

Saznajte više
141
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – velika regija

Saznajte više
142
Implantacija testikularne proteze – jednostrana

Saznajte više
143
Implantacija testikularne proteze – obostrana

Saznajte više
144
Fractura penis

Saznajte više
145
Corporoplastica sec. nesbit

Saznajte više