New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Urologija

Urologija pregledi

01
Plasiranje J-J stenta

Saznajte više
02
Ureterolithotripsija prof. Đozić

Saznajte više
03
Cystolihotrisija prof. Đozić

Saznajte više
04
Urethrotomia interna prof. Đozić

Saznajte više
05
TUR prostate prof. Đozić

Saznajte više
06
TUR prostate laser – prof. Đozić

Saznajte više
07
TUR TU ves urin prof. Đozić

Saznajte više
08
Burch colposuspensio prof. Đozić

Saznajte više
09
Sacrocolposuspenzija prof. Đozić

Saznajte više
10
Epididimektomija prof. Đozić

Saznajte više
11
Varikocela prof. Đozić

Saznajte više
12
Hidrocela bilat. prof. Đozić

Saznajte više
13
Hidrocela unilat. prof. Đozić

Saznajte više
14
Subcapsularna orhiektomija prof. Đozić

Saznajte više
15
Semikastracija prof. Đozić

Saznajte više
16
Ureterocutaneostomija bilat. prof. Đozić

Saznajte više
17
Ureterocutaneostomija unilateralna prof. Đozić

Saznajte više
18
Ureterocystoneostomija prof. Đozić

Saznajte više
19
Ureterolithotomija prof. Đozić

Saznajte više
20
Pijelolithotomia prof. Đozić

Saznajte više
21
Pijeloplastika prof. Đozić

Saznajte više
22
TV prostatektomija prof. Đozić

Saznajte više
23
Radikalna prostatektomija prof. Đozić

Saznajte više
24
Parcijalna nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
25
Radikalna nefrektomija laparoskopska prof. Đozić

Saznajte više
26
Simple nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
27
Radikalna nefrektomija prof. Đozić

Saznajte više
28
Kriptorhizam obostrano (spustanje testisa iz abdomena u skrotum)

Saznajte više
29
Pregled specijaliste urologa sa ultrazvučnim pregledom

Saznajte više
30
Urološki ultrazvučni pregled

Saznajte više
31
Pregled lekara specijaliste urologije

Saznajte više
32
Davanje inekcija od strane lekara specijaliste

Saznajte više
33
Urološki pregled sa aplikacijom terapije Alprostadil injekcije

Saznajte više
34
Biopsija prostate sa PH

Saznajte više
35
Aplikacija BCG vaccine

Saznajte više
36
Aplikacija Ialuril-a

Saznajte više
37
Uroginekološki pregled sa probom na stres

Saznajte više
38
Uroginekološki pregled sa merenjem rezidualnog urina

Saznajte više
39
Uretrocistografija sa kontrastom

Saznajte više
40
Transrektalni ultrazvuk prostate i mekih tkiva

Saznajte više
41
Urodinamsko ispitivanje

Saznajte više
42
Retrogradna pijelografija po Ševasiju

Saznajte više
43
Urofloumetrija

Saznajte više
44
Cirkumcizija (fimoza) u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
45
Cirkumcizija u opštoj anesteziji

Saznajte više
46
Frenulotomija

Saznajte više
47
Operacija za Induratio penis plastica

Saznajte više
48
Implantacija proteze penisa (bez troškova proteze)

Saznajte više
49
Orhidopeksija

Saznajte više
50
Operacija hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
51
Operacija obostrane hidrocele kod odraslih u opštoj anesteziji

Saznajte više
52
Operacija varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
53
Laparoskopska operacija obostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
54
Laparoskopska operacija jednostrane varikocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
55
Epididimektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
56
Operacija ciste epididima u opštoj anesteziji

Saznajte više
57
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
58
Operacija torzije testisa u opštoj anesteziji

Saznajte više
59
Semikastracija kod tumora testisa

Saznajte više
60
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u opštoj anesteziji

Saznajte više
61
Orchiektomia obostrana kod karcinoma prostate u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
62
Ugradnja proteze posle orchiektomie (bez troškova proteze)

Saznajte više
63
Vazektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
64
Biospija testisa

Saznajte više
65
Biopsija testisa – otvorena, u opštoj anesteziji

Saznajte više
66
TUR biopsija mokraćne bešike

Saznajte više
67
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – obostrana

Saznajte više
68
Kryptorchismus (spuštanje testisa) – jednostrana

Saznajte više
69
Nefrektomija-vađenje afunkcionalnog bubrega

Saznajte više
70
Parcijalna nefrektomija kod tumora (NSS)

Saznajte više
71
Nefrektomija laparoskopska

Saznajte više
72
Nefrourektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
73
Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
74
Radikalna laparoskopska nefrektomija u opštoj anesteziji

Saznajte više
75
Endolitotripsija kamena pijelonu (TRILOGY)

Saznajte više
76
Fleksibilna laserska litotripsija kamena u bubregu

Saznajte više
77
Pijeloplastika

Saznajte više
78
Pijelolitotomija

Saznajte više
79
Pijelolitotomija laparoskopski

Saznajte više
80
Razbijanje kamena u bubregu – TRILOGY

Saznajte više
81
Operacija kamena u bubregu Gil Vernet – otvorena u opštoj anesteziji

Saznajte više
82
Plasiranje perkutane nefrostome u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
83
Zamena nefrostomskog katetera

Saznajte više
84
Punkcija i sklerozacija ciste bubrega u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
85
Uretrorenoskopija sa ekstrakcijom kamena

Saznajte više
86
Uretrokutaneostomija unilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
87
Uretrokutanestomija bilateralna u opštoj anesteziji

Saznajte više
88
Endoskopska dezopstrukcija kamena u uretru u opštoj anesteziji

Saznajte više
89
Endoskopska litotripsija kamena u ureteru – TRILOGY

Saznajte više
90
Uroterolititomija – otvorena hirurgija

Saznajte više
91
Uroterolititomija – laparoskopski

Saznajte više
92
Interna uretrotomija sa laserom

Saznajte više
93
Lasersko razbijanje kamena u bubregu

Saznajte više
94
Lasersko razbijanje kamena u bešici

Saznajte više
95
Fleksibilna ureterorenoskopija sa laserskom litotripsijom

Saznajte više
96
Fleksibilna ureterorenoskopija

Saznajte više
97
Plasiranje J-J stenta cistoskopom bez anestezije

Saznajte više
98
Plasiranje J-J stenta cistoskopom sa anestezijom

Saznajte više
99
Vađenje J-J stenta

Saznajte više
100
Vađenje J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
101
Promena J-J stenta bez anestezije

Saznajte više
102
Promena J-J stenta u opštoj anesteziji

Saznajte više
103
Plasiranje J-J stenta obostrano bez anestezije

Saznajte više
104
Plasiranje J-J stenta obostrano sa anestezijom

Saznajte više
105
Promena jednogodišnjeg J-J stenta u anesteziji

Saznajte više
106
Ureterocitoneostomija

Saznajte više
107
Uretrocistoskopija

Saznajte više
108
Uretrocistoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
109
Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
110
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici do 2cm (Trilogy)

Saznajte više
111
Litotripsija kamena u mokraćnoj bešici od 2-4cm (Trilogy)

Saznajte više
112
Razbijanje kamena u mokraćnim kanalima

Saznajte više
113
TUR tumora bešike do 2cm u opštoj anesteziji

Saznajte više
114
TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji

Saznajte više
115
Intravezikalna instilacija Botox-a u opštoj anesteziji

Saznajte više
116
Hidrodistenzija mokraćne bešike

Saznajte više
117
Transvezikalna prostatektomija (PTV) u opštoj anesteziji

Saznajte više
118
Radikalna retropubička prostatektomija RRP

Saznajte više
119
TUR prostate uopštoj anesteziji

Saznajte više
120
Zamena silikonskog uretralnog katetera

Saznajte više
121
Zamena klasičnog uretralnog katetera

Saznajte više
122
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera

Saznajte više
123
Skidanje urinarnog katetera

Saznajte više
124
Bužiranje uretre

Saznajte više
125
Uretrorenoskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
126
Uretroskopija

Saznajte više
127
Uretroskopija u opštoj anesteziji

Saznajte više
128
Rekonstrukcija uretre bez bukalne sluznice u opštoj anesteziji

Saznajte više
129
Rekonstrukcija uretre sa bukalnom sluznicom u opštoj anesteziji

Saznajte više
130
Excisio polipa uretre u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
131
Excisio polipa uretre u opštoj anesteziji

Saznajte više
132
Excisio polipa uretre sa rekonstrukcijom uretre

Saznajte više
133
Operacija cistocele u opštoj anesteziji

Saznajte više
134
Sakrokolposuspenzija

Saznajte više
135
Inkontinencija posle prostatektomije – mrežica u opštoj anesteziji

Saznajte više
136
Stres inkontinencija – suburetralne tračice TOT/TVT/SLING u opštoj anesteziji

Saznajte više
137
Burch kolposuspenzija

Saznajte više
138
Burch kolposuspenzija laparoskopska

Saznajte više
139
Uklanjanje uroloških kondiloma – mala regija

Saznajte više
140
Uklanjanje uroloških kondiloma – srednja regija

Saznajte više
141
Uklanjanje uroloških kondiloma – velika regija

Saznajte više
142
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – manja regija

Saznajte više
143
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – srednja regija

Saznajte više
144
Uklanjanje kondiloma genitalne regije krioterapija – velika regija

Saznajte više
145
Implantacija testikularne proteze – jednostrana

Saznajte više
146
Implantacija testikularne proteze – obostrana

Saznajte više
147
Fractura penis

Saznajte više
148
Corporoplastica sec. nesbit

Saznajte više