New Hospital Logo
deco

Aplikacija BCG vakcine (Oncotice)

Urologija

Aplikacija BCG vakcine (Bacillus Calmette-Guérin)

se koristi kao preventivna mera za zaštitu od tuberkuloze. Ovde je opisana osnovna procedura za aplikaciju BCG vakcine:

  1. Priprema: Pre nego što se vakcina primeni, zdravstveni radnik će pripremiti potrebnu opremu, uključujući špric i iglu, kao i samu BCG vakcinu. Ova vakcina se obično čuva u obliku suvog praška i mora se pripremiti pre aplikacije.
  2. Identifikacija pacijenta: Zdravstveni radnik će pažljivo identifikovati pacijenta kako bi osigurao da se pravilno primeni vakcina.
  3. Priprema mesta za injekciju: Mesto za primenu vakcine je obično leva ruka, neposredno ispod lakta. Površina kože na tom mestu se tretira alkoholom ili drugim dezinfekcionim sredstvom kako bi se sprečila infekcija.
  4. Aplikacija vakcine: Zdravstveni radnik će rekonstituisati BCG vakcinu dodajući sterilnu tečnost prašku. Nakon toga, vakcina se pažljivo ubrizgava ispod kože na mestu za injekciju. Doza vakcine je mala i obično izgleda kao mali izbočeni tuberkulin na koži.
  5. Pravilna manipulacija: Nakon što se vakcina primeni, važno je da zdravstveni radnik pažljivo odlaže špric i iglu u siguran kontejner za odlaganje medicinskog otpada i pravilno dezinfikuje ruke kako bi sprečio prenos infekcije.
  6. Praćenje: Pacijent će obično biti zadržan pod nadzorom neko vreme nakon primene vakcine kako bi se osiguralo da nema alergijske reakcije ili druge neželjene efekte.
  7. Briga o mestu primene: Nakon aplikacije, mesto primene vakcine može ostati osetljivo i može se pojaviti crvenilo, često sa malom ranicom. Ovo je normalna reakcija na vakcinu. Mesto se ne sme dirati ili trljati, i treba paziti da se ne inficira.

BCG vakcina je obično obavezna za novorođenčad u mnogim zemljama i daje se kao jednokratna doza. Ova vakcina pruža zaštitu protiv teških oblika tuberkuloze kod dece.

Doktori

Aplikacija BCG vakcine (Oncotice)

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 17.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.