New Hospital Logo
deco

Aplikacija Alprostadil injekcije

Urologija

Aplikacija Alprostadil injekcij

e u bolnici obično se vrši pod nadzorom medicinskog osoblja, posebno ako se primenjuje kao deo dijagnostičkih ili terapijskih postupaka. Evo koraka koji obuhvataju aplikaciju Alprostadil injekcije u bolničkom okruženju:

  1. Priprema pacijenta: Pre aplikacije Alprostadil injekcije, medicinsko osoblje treba da pripremi pacijenta, obezbedi informacije o proceduri i da dobije saglasnost pacijenta.
  2. Priprema injekcije: Medicinsko osoblje treba da pripremi potrebnu dozu Alprostadila u skladu sa uputstvima i propisima. To uključuje pravilno doziranje i upotrebu sterilnih igala i materijala.
  3. Priprema mesta aplikacije: Pre primene injekcije, koža na mestu aplikacije treba da se očisti i dezinfikuje kako bi se smanjio rizik od infekcije.
  4. Aplikacija injekcije: Medicinsko osoblje će pažljivo ubrizgati Alprostadil injekciju u penis pacijenta, obično pod kožom ili direktno u šupljike na donjoj strani penisa.
  5. Nadzor: Nakon aplikacije, medicinsko osoblje će pažljivo pratiti pacijenta kako bi osiguralo da se postiže željeni efekat (erekcija) i kako bi se pratila bezbednost pacijenta.
  6. Savetovanje: Medicinsko osoblje će pružiti pacijentu upute o tome kako se ponašati nakon aplikacije Alprostadil injekcije, uključujući savete o održavanju erekcije i postupcima za okončanje erekcije nakon seksualnog odnosa.
  7. Odlaganje medicinskog otpada: Korišćeni medicinski materijali, uključujući igle, trebaju se bezbedno odlagati u odgovarajuće kontejnere za medicinski otpad.

Aplikacija Alprostadil injekcije u bolnici obično se vrši kod pacijenata koji imaju određene medicinske indikacije, kao što je dijagnostika erektilne disfunkcije ili terapija u specifičnim slučajevima. Važno je da se ovakva procedura sprovodi pažljivo i pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja kako bi se izbegle komplikacije i pravilno primenila terapija.

Doktori

Aplikacija Alprostadil injekcije

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 17.500 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.