New Hospital Logo
deco

Ortopedija

Ortopedija pregledi

01
Artroskopija kolena sa šivenjem meniskusa

Saznajte više
02
Osteosinteza donjih ekstremiteta

Saznajte više
03
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziji (žulj, kurje oko, mladež i sl.)

Saznajte više
04
Vađenje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji (žice, zavrtnja)

Saznajte više
05
Hirurško vađenje manje burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
06
Hirurško vađenje veće burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
07
Operacija uraslog nokta jendostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
08
Operacija uraslog nokta obostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
09
lncizija apscesa iii vađenje ateroma ili lipoma u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
10
Incizija apscesa ili vađenje ateroma ili lipoma u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
11
Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

Saznajte više
12
Postavljanje običnog gipsa -1-2 rolne

Saznajte više
13
Postavljanje običnog gipsa – 3-5 rolni, ili derotacione šine

Saznajte više
14
Postavljanje plastičnog gipsa (podlaktica ili potkolenica)

Saznajte više
15
Postavljanje funkcionalnog gipsa (nadlaktica iii potkolenica)

Saznajte više
16
Skidanje običnog gipsa

Saznajte više
17
Skidanje plastičnog gipsa

Saznajte više
18
PRP kolena

Saznajte više
19
Davanje kortikosteroidnih preparata u zglob

Saznajte više
20
Davanje hindroprotektornih preparata u zglob

Saznajte više
21
Artroskopija kolena i skočnog zgloba

Saznajte više
22
Ligamentoplastika kolena / skočnog zgloba

Saznajte više
23
Osteosinteza potkolenice po Ilizarovu

Saznajte više
24
Tibio kalkanearna deza po Ilizarovu

Saznajte više
25
Hirurgija stopala (deformitet 1-2 prsta, hallux rigidus, Morton neurom, Freibergova bolest, tumorske promene i sl.)

Saznajte više
26
Hirurgija stopala u regionalnoj anesteziji – jednostrani čukalj

Saznajte više
27
Hirurgija stopala u regionalnoj anesteziji -obostrani čukalj

Saznajte više
28
Tripla deza stopala (subtalarna + šopartov zglob)

Saznajte više
29
Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji (osteosint eza falangi i MC kostiju Kirsnerovim iglama iii sa dva 2.0mm zavrtnja, higromi i sl.)

Saznajte više
30
Operativno vađenje osteosintetskog materijala (ploča, klin)

Saznajte više
31
Operativno lečenje preloma kostiju podlaktice bez cene implantata

Saznajte više
32
Operativno lečenje preloma kostiju nadlaktice bez cene implantata

Saznajte više
33
Operativno lečenje preloma butne kosti bez cene implantata

Saznajte više
34
Operativno lečenje preloma potkolenice bez cene implantata

Saznajte više
35
Operativno lečenje povrede tetive

Saznajte više
36
Operativno lečenje nesraslog preloma na nozi bez cene implantata

Saznajte više
37
Operativno lečenje nesraslog preloma na ruci bez cene implantata

Saznajte više
38
Ugradnja totalne proteze kuka sa cenom implantata

Saznajte više
39
Ugradnja totalne proteze kolena sa cenom implantata

Saznajte više
40
Revizija proteze kuka sa osteosintezom butne kosti

Saznajte više
41
Resekcija vrata butne kosti

Saznajte više