New Hospital Logo
deco

Ortopedija

Ortopedija pregledi

01
Postavljanje običnog gipsa -1-2 rolne

Saznajte više
02
Postavljanje običnog gipsa – 3-5 rolni, ili derotacione šine

Saznajte više
03
Postavljanje plastičnog gipsa (podlaktica ili potkolenica)

Saznajte više
04
Postavljanje funkcionalnog gipsa (nadlaktica iii potkolenica)

Saznajte više
05
Skidanje običnog gipsa

Saznajte više
06
Skidanje plastičnog gipsa

Saznajte više
07
Davanje kortikosteroidnih preparata u zglob

Saznajte više
08
Davanje hindroprotektornih preparata u zglob

Saznajte više
09
Operacija uraslog nokta jendostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
10
Operacija uraslog nokta obostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
11
Incizija apscesa ili vađenje ateroma ili lipoma u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
12
Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

Saznajte više
13
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziji (žulj, kurje oko, mladež i sl.)

Saznajte više
14
Vađenje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji (žice, zavrtnja)

Saznajte više
15
Hirurško vađenje manje burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
16
Hirurško vađenje veće burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
17
Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji (osteosint eza falangi i MC kostiju Kirsnerovim iglama iii sa dva 2.0mm zavrtnja, higromi i sl.)

Saznajte više
18
Osteosinteza skočnog zgloba

Saznajte više
19
Ugradnja totalne proteze kolena sa cenom implantata

Saznajte više
20
Ablacija

Saznajte više
21
Operacija Ahilove tetive

Saznajte više
22
Osteosinteza humerusa sa LCP pločom i zavrtnjima

Saznajte više
23
Osteosinteza sa pločom i zavrtnjima

Saznajte više
24
Vađenje osteosintetskog materijala

Saznajte više
25
Operativno lečenje preloma butne kosti sa cenom implantata

Saznajte više
26
Osteosinteza tibije

Saznajte više
27
Artroskopija kolena sa šivenjem meniskusa

Saznajte više
28
Operacija ramena sa ugradnjom proteze

Saznajte više
29
Zadnja fuzija na više nivoa

Saznajte više
30
Ligamentoplastika kolena i skočnog zgloba dr Kecojević

Saznajte više
31
Operacija metakarpalne kosti šake

Saznajte više
32
Amputacija potkolenice

Saznajte više
33
Artroskopija kolena i redresman

Saznajte više
34
Tibio kalkanearna deza po Ilizarovu

Saznajte više
35
Osteosinteza olekranona zuggurtungom

Saznajte više
36
Sutura Ahilove tetive

Saznajte više
37
Revizija proteze kuka revizionim stemom

Saznajte više
38
Artrodeza skočnog zgloba

Saznajte više
39
Operacija ravnog stopala

Saznajte više
40
Korektivna osteotomija oko kolena bez implantata

Saznajte više
41
Osteosinteza čašice zuggurtungom

Saznajte više
42
Biopsija kostiju

Saznajte više
43
Ligamentoplastika skočnog zgloba bez implantata

Saznajte više
44
Sutura tetive kvadricepsa

Saznajte više
45
Prelom acetabuluma bez osteosintetskog materijala

Saznajte više
46
Prelom karlice bez osteosintetskog materijala

Saznajte više
47
Revizija proteze kuka-acetabulum

Saznajte više
48
Hirurgija stopala obostrani čukalj sa Herbertima

Saznajte više
49
Hirurgija stopala jednostrani čukalj sa Herbertima

Saznajte više
50
Hirurgija stopala (Morton, Freiberg, hallux rigidus-heilektomija)

Saznajte više
51
Artrtodeza 1 MTP zgloba

Saznajte više
52
Tripla deza stopala

Saznajte više
53
Artroskopija ramena

Saznajte više
54
Artroskopija kolena ili skočnog zgloba

Saznajte više
55
Ligamentoplastika kolena

Saznajte više
56
Vađenje osteosintetskog materijala (klin, ploča)

Saznajte više
57
Osteosinteza podlaktice bez implantata

Saznajte više
58
Osteosinteza nadlaktice bez implantata

Saznajte više
59
Osteosinteza femura bez implantata

Saznajte više
60
Osteosinteza tibije bez implantata

Saznajte više
61
Osteosinteza potkolenice po lizarovu

Saznajte više
62
Osteosinteza skočnog zgloba, talusa, kalkaneusa bez implantata

Saznajte više
63
Pseudoartroza na nozi bez implantata

Saznajte više
64
Pseudoartroza na ruci bez implantata

Saznajte više
65
Primarna proteza kolena

Saznajte više
66
Primarna bescementna proteza kuka

Saznajte više
67
Primarna hibridna proteza kuka

Saznajte više
68
Primarna cementna proteza kuka

Saznajte više
69
Povreda šake/stopala nekomplikovana bez implantata

Saznajte više
70
Povreda šake/stopala komplikovana bez implantata

Saznajte više
71
Parcijalna biartikularna proteza kuka

Saznajte više
72
Plastika inveterirane rupture Ahilove tetive

Saznajte više
73
Osteosintetski materijal 1

Saznajte više
74
Osteosintetski materijal 2

Saznajte više
75
Osteosintetski materijal 3

Saznajte više
76
Osteosintetski materijal 4

Saznajte više
77
Osteosintetski materijal 5

Saznajte više
78
Osteosintetski materijal 6

Saznajte više
79
Osteosintetski materijal 7

Saznajte više
80
Osteosintetski materijal 8

Saznajte više
81
Osteosintetski materijal 9

Saznajte više
82
Reviziona proteza kuka Gription

Saznajte više
83
Stabilizacija čašice kolena

Saznajte više
84
Tumorska promena 1

Saznajte više
85
Tumorska promena 2

Saznajte više
86
Tumorska promena 3

Saznajte više
87
Osificirajući miozitis karlice i natkolenice

Saznajte više
88
Osificirajući miozitis ruke

Saznajte više
89
Višestruki deformiteti prstiju stopala

Saznajte više
90
Transpozicija tetiva stopala

Saznajte više
91
Vertebroplastika bez kita

Saznajte više
92
Stabilizacija preloma pršljena bez implantata

Saznajte više