New Hospital Logo
deco

Ortopedija

Ortopedija pregledi

01
Mala hirurška intervencija u lokalnoj anesteziji (žulj, kurje oko, mladež i sl.)

Saznajte više
02
Vađenje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji (žice, zavrtnja)

Saznajte više
03
Hirurško vađenje manje burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
04
Hirurško vađenje veće burze u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
05
Operacija uraslog nokta jendostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
06
Operacija uraslog nokta obostrano u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
07
lncizija apscesa iii vađenje ateroma ili lipoma u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
08
Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

Saznajte više
09
Postavljanje običnog gipsa -1-2 rolne

Saznajte više
10
Postavljanje običnog gipsa – 3-5 rolni, ili derotacione šine

Saznajte više
11
Postavljanje plastičnog gipsa (podlaktica ili potkolenica)

Saznajte više
12
Postavljanje funkcionalnog gipsa (nadlaktica iii potkolenica)

Saznajte više
13
Skidanje običnog gipsa

Saznajte više
14
Skidanje plastičnog gipsa

Saznajte više
15
Artroskopija kolena i skočnog zgloba

Saznajte više
16
Ligamentoplastika kolena i skočnog zgloba

Saznajte više
17
Hirurgija stopala (deformitet 1-2 prsta, hallux rigidus, Morton neurom, Freibergova bolest, tumorske promene i sl.)

Saznajte više
18
Hirurgija stopala u regionalnoj anesteziji – jednostrani čukalj

Saznajte više
19
Hirurgija stopala u regionalnoj anesteziji -obostrani čukalj

Saznajte više
20
Hirurgija šake u regionalnoj anesteziji (osteosint eza falangi i MC kostiju Kirsnerovim iglama iii sa dva 2.0mm zavrtnja, higromi i sl.)

Saznajte više
21
Operativno vađenje osteosintetskog materijala (ploča, klin)

Saznajte više
22
Operativno lečenje preloma kostiju podlaktice bez cene implantata

Saznajte više
23
Operativno lečenje preloma kostiju nadlaktice bez cene implantata

Saznajte više
24
Operativno lečenje preloma butne kosti bez cene implantata

Saznajte više
25
Operativno lečenje preloma potkolenice bez cene implantata

Saznajte više
26
Operativno lečenje povrede tetive

Saznajte više
27
Operativno lečenje nesraslog preloma na nozi bez cene implantata

Saznajte više
28
Operativno lečenje nesraslog preloma na ruci bez cene implantata

Saznajte više
29
Ugradnja totalne proteze kuka sa cenom implantata

Saznajte više
30
Ugradnja totalne proteze kolena sa cenom implantata

Saznajte više