New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Pedijatrija

Pedijatrija pregledi

01
Redovan pregled

Saznajte više
02
Redovan pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
03
Prvi kontrolni pregled

Saznajte više
04
Prvi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
05
Drugi kontrolni pregled

Saznajte više
06
Drugi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
07
Ispiranje ušiju

Saznajte više
08
Obrada pupčanog patrljka/rane

Saznajte više
09
Pedijatrijsko savetovalište

Saznajte više
10
UZ skrining kukova

Saznajte više
11
Pedijatrijsko savetovalište sa UZ kukova

Saznajte više
12
Previjanje rane, obrada površinske opekotine

Saznajte više
13
Bolnički dan za dete u dnevnoj bolnici

Saznajte više
14
Standardni ORL pregled i alergološki pregled

Saznajte više
15
ORL pregled sa timpanometrijom

Saznajte više
16
Kontrolni ORL pregled

Saznajte više
17
ORL pregled sa alergološkim testom: inhalatorni standardni

Saznajte više
18
Alergološki test na I, II i III grupu standardnih nutritivnih alergena

Saznajte više
19
Razrada pojedinačnih inhalatornih alergena na polen trava, stabala i korova

Saznajte više
20
Alergotest na sve inhalatorne, standardne i nutritivne alergene, sa ORL/alergološkim pregledom

Saznajte više
21
Endokrinološki pregled

Saznajte više
22
Kontrolni endokrinološki pregled

Saznajte više
23
Gastroenterološki pregled

Saznajte više
24
Kontrolni gastroenterološki pregled

Saznajte više
25
UZ abdomena i male karlice

Saznajte više
26
UZ abdomena sa Dopplerom portne vene

Saznajte više
27
UZ mozga

Saznajte više
28
UZ L-S segmenta kičmene moždine

Saznajte više
29
UZ skrotuma

Saznajte više
30
UZ vrata

Saznajte više
31
UZ pluća i pleure

Saznajte više
32
UZ zglobova (jedan par)

Saznajte više
33
UZ zglobova (dva para)

Saznajte više
34
Uz zglobova (tri para)

Saznajte više
35
UZ mekotkivnih struktura

Saznajte više
36
2 različita pregleda u istom terminu

Saznajte više
37
3 različita pregleda u istom terminu

Saznajte više
38
Standardni kardiološki pregled (pregled, EKG, ehokardiografija)

Saznajte više
39
Ehokardiografski pregled

Saznajte više
40
Kardiološki pregled-konsultacija

Saznajte više
41
EKG

Saznajte više
42
24h EKG Holter

Saznajte više
43
24h Holter krvnog pritiska

Saznajte više
44
Test opterećenja

Saznajte više