New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Pedijatrija

Pedijatrija pregledi

01
Redovan pregled pedijatra

Saznajte više
02
Redovan pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
03
Prvi kontrolni pregled pedijatra

Saznajte više
04
Prvi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
05
Drugi kontrolni pregled

Saznajte više
06
Drugi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Saznajte više
07
Redovan pregled pedijatra vikendom

Saznajte više
08
Kontrola pedijatra vikendom

Saznajte više
09
Ispiranje ušiju

Saznajte više
10
Obrada pupčanog patrljka/rane

Saznajte više
11
Pedijatrijsko savetovalište

Saznajte više
12
UZ skrining kukova

Saznajte više
13
Pedijatrijsko savetovalište sa UZ kukova

Saznajte više
14
Previjanje rane, obrada površinske opekotine

Saznajte više
15
Bolnički dan za dete u dnevnoj bolnici

Saznajte više
16
Pregled nefrologa

Saznajte više
17
TEOAE

Saznajte više
18
Savetovalište + TEOAE

Saznajte više
19
Savetovalište + kukovi + TEOAE

Saznajte više
20
Evakuacija ventilacione cevčice sa mikroskopom

Saznajte više
21
Evakuacija ventilacione cevčice bez mikroskopa

Saznajte više
22
Standardni ORL pregled i alergološki pregled

Saznajte više
23
ORL pregled sa timpanometrijom

Saznajte više
24
Kontrolni ORL pregled

Saznajte više
25
ORL pregled sa alergološkim testom: inhalatorni standardni

Saznajte više
26
Alergološki test na I, II i III grupu standardnih nutritivnih alergena

Saznajte više
27
Razrada pojedinačnih inhalatornih alergena na polen trava, stabala i korova

Saznajte više
28
Alergotest na sve inhalatorne, standardne i nutritivne alergene, sa ORL/alergološkim pregledom

Saznajte više
29
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (pregled, Rtg pluća)

Saznajte više
30
Pedijatrijski pulmološki pregled u sklopu preoperativne pripreme sa spirometrijom

Saznajte više
31
Pedijatrijski pulmološki pregled u sklopu preoperativne pripreme bez spirometrije

Saznajte više
32
Pedijatrijsko očitavanje spiromerije

Saznajte više
33
Pedijatrijski pulmološki pregled – konsultacija sa spirometrijom

Saznajte više
34
Pedijatrijski pulmološki pregled – konsultacija bez spirometrije

Saznajte više
35
Pedijatrijski bronhodilatatorni test i pulmološki pregled

Saznajte više
36
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (pregled, spirometrija)

Saznajte više
37
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (bez spirometrije)

Saznajte više
38
Endokrinološki pregled

Saznajte više
39
Kontrolni endokrinološki pregled

Saznajte više
40
Gastroenterološki pregled

Saznajte više
41
Kontrolni gastroenterološki pregled

Saznajte više
42
UZ abdomena i male karlice

Saznajte više
43
UZ abdomena sa Dopplerom portne vene

Saznajte više
44
UZ mozga

Saznajte više
45
UZ L-S segmenta kičmene moždine

Saznajte više
46
UZ skrotuma

Saznajte više
47
UZ vrata

Saznajte više
48
UZ pluća i pleure

Saznajte više
49
UZ zglobova (jedan par)

Saznajte više
50
UZ zglobova (dva para)

Saznajte više
51
Uz zglobova (tri para)

Saznajte više
52
UZ mekotkivnih struktura

Saznajte više
53
2 različita pregleda u istom terminu

Saznajte više
54
3 različita pregleda u istom terminu

Saznajte više
55
Standardni kardiološki pregled (pregled, EKG, ehokardiografija)

Saznajte više
56
Ehokardiografski pregled

Saznajte više
57
Kardiološki pregled-konsultacija

Saznajte više
58
EKG

Saznajte više
59
24h EKG Holter

Saznajte više
60
24h Holter krvnog pritiska

Saznajte više
61
Test opterećenja

Saznajte više
62
Pedijatrijsko savetovalište sa ultrazvukom kukova za dvoje dece u jednom terminu

Saznajte više
63
Sistematski pregled za upis u vrtić

Saznajte više
64
Sistematski pregled za upis u I razred

Saznajte više
65
Sistematski pregled za decu

Saznajte više
66
Sistematski pregled za bebu do godinu dana

Saznajte više