New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Pedijatrija

Pedijatrija pregledi

01
Kontrolni ORL pregled

Kontrolni ORL pregled je medicinski pregled koji se obavlja nakon prethodnog ORL pregleda ili tretmana kako bi se procenilo kako pacijent reaguje na terapiju ili…

Saznajte više
02
Redovan pregled pedijatra

Dobrodošli u New Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U New Hospitalu, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
03
Redovan pregled pedijatra vikendom

Dobrodošli u New Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U New Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
04
Prvi kontrolni pregled pedijatra

Dobrodošli u New Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U New Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
05
Kontrola pedijatra vikendom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
06
Redovan pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Dobrodošli u New Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U New Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
07
Prvi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
08
Drugi kontrolni pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
09
Drugi kontrolni pregled za dvoje dece u jednom terminu po detetu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
10
2 različita pregleda u istom terminu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
11
3 različita pregleda u istom terminu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
12
Pedijatrijsko savetovalište

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
13
Pedijatrijsko savetovalište sa UZ kukova

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
14
Pedijatrijsko savetovalište procena rasta i razvoja deteta sa KKS

Procena rasta i razvoja deteta sa KKS (Kliničkom klasifikacijom stadijuma) je važna kako bi se pratila fizička i emocionalna dobrobit deteta, identifikovali potencijalni problemi i…

Saznajte više
15
Pedijatrijsko savetovalište sa ultrazvukom kukova za dvoje dece u jednom terminu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
16
Urofloumetrija + EMG kontrola

Urofloumetrija i elektromiografija (EMG) su dijagnostički testovi koji se često koriste u pedijatrijskoj urologiji za kontrolni pregled kod dece. Ovi testovi omogućavaju lekarima da prate…

Saznajte više
17
Urofloumetrija + EMG

Urofloumetrija i elektromiografija (EMG) su dijagnostički testovi koji se često koriste u dečjoj urologiji kako bi se procenila funkcija bešike i mišića karlice kod dece.

Saznajte više
18
Cistometrija sa studijom mokrenja

Cistometrija sa studijom mokrenja je dijagnostički test koji se koristi u pedijatrijskoj urologiji za procenu funkcije bešike i praćenje procesa mokrenja kod dece. Ova procedura…

Saznajte više
19
Cistometrija bez studije mokrenja

Cistometrija je test koji se koristi za procenu funkcije bešike. Kod dece, cistometrija se često izvodi kako bi se utvrdili uzroci problema s mokrenjem ili…

Saznajte više
20
TEOAE

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
21
Savetovalište + TEOAE

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
22
Savetovalište + kukovi + TEOAE

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
23
Previjanje rane, obrada površinske opekotine

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
24
EKG

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
25
24h EKG Holter

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
26
24h Holter krvnog pritiska

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
27
Standardni kardiološki pregled (pregled, EKG, ehokardiografija)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
28
Kardiološki pregled-konsultacija

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
29
Test opterećenja

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
30
Endokrinološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
31
Kontrolni endokrinološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
32
Gastroenterološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
33
Kontrolni gastroenterološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
34
Ehokardiografski pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
35
Pregled nefrologa

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
36
Standardni ORL pregled i alergološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
37
ORL pregled sa timpanometrijom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
38
ORL pregled sa alergološkim testom: inhalatorni standardni

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
39
Alergološki test na I, II i III grupu standardnih nutritivnih alergena

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
40
Razrada pojedinačnih inhalatornih alergena na polen trava, stabala i korova

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
41
Alergotest na sve inhalatorne, standardne i nutritivne alergene, sa ORL/alergološkim pregledom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
42
UZ skrining kukova

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
43
UZ abdomena i male karlice

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
44
UZ abdomena sa Dopplerom portne vene

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
45
UZ mozga

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
46
UZ L-S segmenta kičmene moždine

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
47
UZ skrotuma

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
48
UZ vrata

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
49
UZ pluća i pleure

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
50
UZ zglobova (jedan par)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
51
UZ zglobova (dva para)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
52
Uz zglobova (tri para)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
53
UZ mekotkivnih struktura

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
54
Sistematski pregled za upis u I razred

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
55
Sistematski pregled za bebu do godinu dana

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
56
Sistematski pregled za decu

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
57
Sistematski pregled za upis u vrtić

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
58
Ispiranje ušiju

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
59
Test na influencu

Test na influencu poznat i kao test za grip, koristi se za dijagnozu gripa, akutne virusne infekcije koja može izazvati simptome kao što su visoka…

Saznajte više
60
Obrada pupčanog patrljka/rane

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
61
Evakuacija ventilacione cevčice bez mikroskopa

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
62
Evakuacija ventilacione cevčice sa mikroskopom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
63
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (bez spirometrije)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
64
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (pregled, spirometrija)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
65
Pedijatrijski bronhodilatatorni test i pulmološki pregled

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
66
Pedijatrijski pulmološki pregled – konsultacija bez spirometrije

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
67
Pedijatrijski pulmološki pregled – konsultacija sa spirometrijom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
68
Pedijatrijski pulmološki pregled u sklopu preoperativne pripreme bez spirometrije

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
69
Pedijatrijski pulmološki pregled u sklopu preoperativne pripreme sa spirometrijom

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
70
Pedijatrijsko očitavanje spiromerije

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
71
Pedijatrijski standardni pulmološki pregled (pregled, Rtg pluća)

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
72
Bolnički dan za dete u dnevnoj bolnici

Dobrodošli u NEW Hospital: Pedijatrija kao porodično iskustvo U NEW Hospital, pedijatrija nije samo medicinska disciplina – to je pravo porodično iskustvo.

Saznajte više
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻