Logo-New_Hospital
deco

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Plastična i rekonstruktivna hirurgija pregledi

01
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
02
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
03
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
04
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (4 kom)

Saznajte više
05
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (5 kom)

Saznajte više
06
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
07
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
08
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
09
Operacija manjeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
10
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
11
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva (kompleksna)

Saznajte više
12
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem

Saznajte više
13
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (srednje teška)

Saznajte više
14
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (kompleksna)

Saznajte više
15
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (prosta)

Saznajte više
16
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (srednja)

Saznajte više
17
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (teška)

Saznajte više
18
 Hirurška korekcija ožiljaka (manji)

Saznajte više
19
 Hirurška korekcija ožiljaka (umereno velik)

Saznajte više
20
 Hirurška korekcija ožiljaka (veliki)

Saznajte više
21
 Hirurška korekcija ožiljaka (kompleksan)

Saznajte više
22
Radiotalasna hirurgija (do 5 promena)

Saznajte više
23
Radiotalasna hirurgija (od 6 do 10 promena)

Saznajte više
24
Radiotalasna hirurgija (od 10 do 15 promena)

Saznajte više
25
Operacija gornjih kapaka

Saznajte više
26
Operacija donjih kapaka

Saznajte više
27
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka jednostrano

Saznajte više
28
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka obostrano

Saznajte više
29
 Korekcija klempavih ušiju

Saznajte više
30
 Korekcija položaja uveta jednostrano

Saznajte više
31
FACE LIFT

Saznajte više
32
FACE LIFT i neck lift

Saznajte više
33
FACE LIFT (zahtevan)

Saznajte više
34
FACE LIFT i neck lift (zahtevan)

Saznajte više
35
Temporalni lifting (lokalna anestezija)

Saznajte više
36
Temporalni lifting (opšta anestezija)

Saznajte više
37
Podizanje usne- LIP LIFT

Saznajte više
38
Korekcija vrha nosa

Saznajte više
39
Korekcija vrha nosa (lokal kompleksan)

Saznajte više
40
Rinoplastika

Saznajte više
41
Rinoplastika sa osteotomijama

Saznajte više
42
Rinoplastika sa hrskavičavim graftovima

Saznajte više
43
Septorinoplastika

Saznajte više
44
Septorinoplastika složena

Saznajte više
45
Septorinoplastika komplikovana

Saznajte više
46
Sekundarna rinoplastika

Saznajte više
47
Sekundarna rinoplastika (zahtevna)

Saznajte više
48
Sekundarna rinoplastika (složena)

Saznajte više
49
Sekundarna rinoplastika (komplikovana)

Saznajte više
50
Uvećanje grudi implantima

Saznajte više
51
Uvećanje grudi implantima (složena)

Saznajte više
52
Podizanje grudi – Mastopeksija (peiareolar)

Saznajte više
53
Podizanje grudi – Mastopeksija (“lolypop”)

Saznajte više
54
Podizanje grudi – Mastopeksija (inverted T)

Saznajte više
55
Smanjenje grudi

Saznajte više
56
Smanjenje grudi (zahtevno)

Saznajte više
57
Smanjenje grudi (komplikovano)

Saznajte više
58
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima

Saznajte više
59
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (zahtevno)

Saznajte više
60
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (komplikovano)

Saznajte više
61
Korekcija areole dojke (jednostrano)

Saznajte više
62
Korekcija areole dojke (obostrano)

Saznajte više
63
Korekcija oblika bradavice (jednostrano)

Saznajte više
64
Korekcija oblika bradavice (obostrano)

Saznajte više
65
Vadjenje implanata

Saznajte više
66
Ginekomastija obostrana (liposukcija)

Saznajte više
67
Ginekomastija obostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
68
Ginekomastija jednostrana (liposukcija)

Saznajte više
69
Ginekomastija jednostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
70
Mini abdominoplastika (manja)

Saznajte više
71
Mini abdominoplastika (veća)

Saznajte više
72
Abdominoplastika (manja)

Saznajte više
73
Abdominoplastika (veća)

Saznajte više
74
Abdominoplastika sa liposukcijom (simple)

Saznajte više
75
Abdominoplastika sa liposukcijom (srednje obimna)

Saznajte više
76
Abdominoplastika sa liposukcijom (obimna)

Saznajte više
77
Abdominoplastika sa liposukcijom (više regija)

Saznajte više
78
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika

Saznajte više
79
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika (obimna)

Saznajte više
80
Zatezanje butina- Thigh lift

Saznajte više
81
Zatezanje butina- Thigh lift (obimno)

Saznajte više
82
Liposukcija stomaka manja

Saznajte više
83
Liposukcija stomaka veća

Saznajte više
84
Liposukcija stomaka i struka

Saznajte više
85
Liposukcija nogu

Saznajte više
86
Liposukcija nogu (veća)

Saznajte više
87
Liposukcija nadlaktica

Saznajte više
88
Liposukcija nadlaktica (veća)

Saznajte više
89
Liposukcija ledja

Saznajte više
90
Liposukcija podbratka

Saznajte više
91
Liposukcija podbratka (zahtevno)

Saznajte više
92
Liposukcija vise delova tela

Saznajte više
93
Liposukcija vise delova tela (umereno zahtevno)

Saznajte više
94
Liposukcija vise delova tela (zahtevno)

Saznajte više
95
Liposukcija vise delova tela (obimno)

Saznajte više
96
Liposukcija vise delova tela (kompleksno)

Saznajte više
97
Smanjenje ušne školjke – gornji pol

Saznajte više
98
Smanjenje ušne školjke sa smanjenjem lobule

Saznajte više
99
Redukcija lobule ušne skoljke jednostrano

Saznajte više
100
Redukcija lobule ušne skoljke obostrano

Saznajte više
101
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke

Saznajte više
102
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke obostrano

Saznajte više
103
Korekcija cup ear jednostrano lokalna anestezija

Saznajte više
104
Korekcija cup ear obostrano lokalna anestezija

Saznajte više
105
Korekcija Stahl ear jednostrano

Saznajte više
106
Korekcija Stahl ear obostrano

Saznajte više
107
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
108
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
109
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
110
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
111
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
112
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
113
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
114
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
115
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
116
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 prvi akt

Saznajte više
117
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 prvi akt

Saznajte više
118
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 prvi akt

Saznajte više
119
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 drugi akt

Saznajte više
120
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 drugi akt

Saznajte više
121
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 drugi akt

Saznajte više
122
Dipitrenova kontraktura (prosta 1 prst)

Saznajte više
123
Dipitrenova kontraktura (komplikovana 1 prst)

Saznajte više
124
Dipitrenova kontraktura (2 prsta)

Saznajte više
125
Dipitrenova kontraktura (više prstiju)

Saznajte više
126
Karpalni tunel

Saznajte više
127
Guyonov kanal

Saznajte više
128
“Trigger finger” (1 prst)

Saznajte više
129
“Trigger finger” (2 prsta)

Saznajte više
130
“Trigger finger” (više prstiju)

Saznajte više
131
De Quervain-ova bolest

Saznajte više
132
Intersekcijski sindrom

Saznajte više
133
Tumori na šaci (manji higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
134
Tumori na šaci (veći higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
135
Tumori na šaci (higrom, tumori tetivnih ovojnica- komplikovan)

Saznajte više
136
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- mali)

Saznajte više
137
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- sr.velik)

Saznajte više
138
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- velik)

Saznajte više
139
Operacija “uraslog nokta”- jedan paronihijum

Saznajte više
140
Operacija “uraslog nokta”- oba paronihijuma

Saznajte više
141
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (OEA)

Saznajte više
142
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem

Saznajte više
143
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (kompleksno)

Saznajte više
144
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (vrlo kompleksano)

Saznajte više