New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Plastična i rekonstruktivna hirurgija pregledi

01
Cellular Matrix

Saznajte više
02
Terapija keloida

Saznajte više
03
Terapija ožiljka – Improscar Stick 50 SPF 50

Saznajte više
04
Terapija ožiljka – Improscar Patch Caesarean 3cmx20cm

Saznajte više
05
Terapija ožiljka – Improscar Patch Rectangle 3cmx8cm

Saznajte više
06
Terapija ožiljka – Improscar Patch 3cmx3cm

Saznajte više
07
Krioterapija – veće oblasti

Saznajte više
08
Rekonstrukcija defekta šake i prsta

Saznajte više
09
Ekcizija tumora kože

Saznajte više
10
PRP

Saznajte više
11
Botox-Vistabel (tri regije)

Saznajte više
12
Revanesse filer 1ml

Saznajte više
13
Belotero filer 1ml

Saznajte više
14
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
15
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
16
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
17
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (4 kom)

Saznajte više
18
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (5 kom)

Saznajte više
19
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
20
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
21
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
22
Operacija manjeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
23
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
24
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva (kompleksna)

Saznajte više
25
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem

Saznajte više
26
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (srednje teška)

Saznajte više
27
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (kompleksna)

Saznajte više
28
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (prosta)

Saznajte više
29
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (srednja)

Saznajte više
30
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (teška)

Saznajte više
31
 Hirurška korekcija ožiljaka (manji)

Saznajte više
32
 Hirurška korekcija ožiljaka (umereno velik)

Saznajte više
33
 Hirurška korekcija ožiljaka (veliki)

Saznajte više
34
 Hirurška korekcija ožiljaka (kompleksan)

Saznajte više
35
Radiotalasna hirurgija (do 5 promena)

Saznajte više
36
Radiotalasna hirurgija (od 6 do 10 promena)

Saznajte više
37
Radiotalasna hirurgija (od 10 do 15 promena)

Saznajte više
38
Operacija gornjih kapaka

Saznajte više
39
Operacija donjih kapaka

Saznajte više
40
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka jednostrano

Saznajte više
41
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka obostrano

Saznajte više
42
 Korekcija klempavih ušiju

Saznajte više
43
 Korekcija položaja uveta jednostrano

Saznajte više
44
FACE LIFT

Saznajte više
45
FACE LIFT i neck lift

Saznajte više
46
FACE LIFT (zahtevan)

Saznajte više
47
FACE LIFT i neck lift (zahtevan)

Saznajte više
48
Temporalni lifting (lokalna anestezija)

Saznajte više
49
Temporalni lifting (opšta anestezija)

Saznajte više
50
Podizanje usne- LIP LIFT

Saznajte više
51
Korekcija vrha nosa

Saznajte više
52
Korekcija vrha nosa (lokal kompleksan)

Saznajte više
53
Rinoplastika

Saznajte više
54
Rinoplastika sa osteotomijama

Saznajte više
55
Rinoplastika sa hrskavičavim graftovima

Saznajte više
56
Septorinoplastika

Saznajte više
57
Septorinoplastika složena

Saznajte više
58
Septorinoplastika komplikovana

Saznajte više
59
Sekundarna rinoplastika

Saznajte više
60
Sekundarna rinoplastika (zahtevna)

Saznajte više
61
Sekundarna rinoplastika (složena)

Saznajte više
62
Sekundarna rinoplastika (komplikovana)

Saznajte više
63
Uvećanje grudi implantima

Saznajte više
64
Uvećanje grudi implantima (složena)

Saznajte više
65
Podizanje grudi – Mastopeksija (peiareolar)

Saznajte više
66
Podizanje grudi – Mastopeksija (“lolypop”)

Saznajte više
67
Podizanje grudi – Mastopeksija (inverted T)

Saznajte više
68
Smanjenje grudi

Saznajte više
69
Smanjenje grudi (zahtevno)

Saznajte više
70
Smanjenje grudi (komplikovano)

Saznajte više
71
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima

Saznajte više
72
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (zahtevno)

Saznajte više
73
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (komplikovano)

Saznajte više
74
Korekcija areole dojke (jednostrano)

Saznajte više
75
Korekcija areole dojke (obostrano)

Saznajte više
76
Korekcija oblika bradavice (jednostrano)

Saznajte više
77
Korekcija oblika bradavice (obostrano)

Saznajte više
78
Vadjenje implanata

Saznajte više
79
Ginekomastija obostrana (liposukcija)

Saznajte više
80
Ginekomastija obostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
81
Ginekomastija jednostrana (liposukcija)

Saznajte više
82
Ginekomastija jednostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
83
Mini abdominoplastika (manja)

Saznajte više
84
Mini abdominoplastika (veća)

Saznajte više
85
Abdominoplastika (manja)

Saznajte više
86
Abdominoplastika (veća)

Saznajte više
87
Abdominoplastika sa liposukcijom (simple)

Saznajte više
88
Abdominoplastika sa liposukcijom (srednje obimna)

Saznajte više
89
Abdominoplastika sa liposukcijom (obimna)

Saznajte više
90
Abdominoplastika sa liposukcijom (više regija)

Saznajte više
91
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika

Saznajte više
92
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika (obimna)

Saznajte više
93
Zatezanje butina- Thigh lift

Saznajte više
94
Zatezanje butina- Thigh lift (obimno)

Saznajte više
95
Liposukcija stomaka manja

Saznajte više
96
Liposukcija stomaka veća

Saznajte više
97
Liposukcija stomaka i struka

Saznajte više
98
Liposukcija nogu

Saznajte više
99
Liposukcija nogu (veća)

Saznajte više
100
Liposukcija nadlaktica

Saznajte više
101
Liposukcija nadlaktica (veća)

Saznajte više
102
Liposukcija ledja

Saznajte više
103
Liposukcija podbratka

Saznajte više
104
Liposukcija podbratka (zahtevno)

Saznajte više
105
Liposukcija više delova tela

Saznajte više
106
Liposukcija više delova tela (umereno zahtevno)

Saznajte više
107
Liposukcija vise delova tela (zahtevno)

Saznajte više
108
Liposukcija vise delova tela (obimno)

Saznajte više
109
Liposukcija vise delova tela (kompleksno)

Saznajte više
110
Smanjenje ušne školjke – gornji pol

Saznajte više
111
Smanjenje ušne školjke sa smanjenjem lobule

Saznajte više
112
Redukcija lobule ušne skoljke jednostrano

Saznajte više
113
Redukcija lobule ušne skoljke obostrano

Saznajte više
114
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke

Saznajte više
115
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke obostrano

Saznajte više
116
Korekcija cup ear jednostrano lokalna anestezija

Saznajte više
117
Korekcija cup ear obostrano lokalna anestezija

Saznajte više
118
Korekcija Stahl ear jednostrano

Saznajte više
119
Korekcija Stahl ear obostrano

Saznajte više
120
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
121
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
122
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
123
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
124
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
125
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
126
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
127
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
128
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
129
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 prvi akt

Saznajte više
130
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 prvi akt

Saznajte više
131
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 prvi akt

Saznajte više
132
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 drugi akt

Saznajte više
133
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 drugi akt

Saznajte više
134
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 drugi akt

Saznajte više
135
Dipitrenova kontraktura (prosta 1 prst)

Saznajte više
136
Dipitrenova kontraktura (komplikovana 1 prst)

Saznajte više
137
Dipitrenova kontraktura (2 prsta)

Saznajte više
138
Dipitrenova kontraktura (više prstiju)

Saznajte više
139
Karpalni tunel

Saznajte više
140
Guyonov kanal

Saznajte više
141
“Trigger finger” (1 prst)

Saznajte više
142
“Trigger finger” (2 prsta)

Saznajte više
143
“Trigger finger” (više prstiju)

Saznajte više
144
De Quervain-ova bolest

Saznajte više
145
Intersekcijski sindrom

Saznajte više
146
Tumori na šaci (manji higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
147
Tumori na šaci (veći higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
148
Tumori na šaci (higrom, tumori tetivnih ovojnica- komplikovan)

Saznajte više
149
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- mali)

Saznajte više
150
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- sr.velik)

Saznajte više