Logo-New_Hospital
deco

Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Plastična i rekonstruktivna hirurgija pregledi

01
Cellular Matrix

Saznajte više
02
PRP

Saznajte više
03
Botox-Vistabel (tri regije)

Saznajte više
04
Revanesse filer 1ml

Saznajte više
05
Belotero filer 1ml

Saznajte više
06
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
07
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
08
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
09
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (4 kom)

Saznajte više
10
Operacija manje promene kože ili potkožnog tkiva (5 kom)

Saznajte više
11
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (1 kom)

Saznajte više
12
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (2 kom)

Saznajte više
13
Operacija veće promene kože ili potkožnog tkiva (3 kom)

Saznajte više
14
Operacija manjeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
15
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva

Saznajte više
16
Operacija većeg tumora kože i potkožnog tkiva (kompleksna)

Saznajte više
17
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem

Saznajte više
18
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (srednje teška)

Saznajte više
19
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (kompleksna)

Saznajte više
20
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (prosta)

Saznajte više
21
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (srednja)

Saznajte više
22
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (teška)

Saznajte više
23
 Hirurška korekcija ožiljaka (manji)

Saznajte više
24
 Hirurška korekcija ožiljaka (umereno velik)

Saznajte više
25
 Hirurška korekcija ožiljaka (veliki)

Saznajte više
26
 Hirurška korekcija ožiljaka (kompleksan)

Saznajte više
27
Radiotalasna hirurgija (do 5 promena)

Saznajte više
28
Radiotalasna hirurgija (od 6 do 10 promena)

Saznajte više
29
Radiotalasna hirurgija (od 10 do 15 promena)

Saznajte više
30
Operacija gornjih kapaka

Saznajte više
31
Operacija donjih kapaka

Saznajte više
32
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka jednostrano

Saznajte više
33
Korekcija ptoze (“spuštenosti”) gornjeg kapka obostrano

Saznajte više
34
 Korekcija klempavih ušiju

Saznajte više
35
 Korekcija položaja uveta jednostrano

Saznajte više
36
FACE LIFT

Saznajte više
37
FACE LIFT i neck lift

Saznajte više
38
FACE LIFT (zahtevan)

Saznajte više
39
FACE LIFT i neck lift (zahtevan)

Saznajte više
40
Temporalni lifting (lokalna anestezija)

Saznajte više
41
Temporalni lifting (opšta anestezija)

Saznajte više
42
Podizanje usne- LIP LIFT

Saznajte više
43
Korekcija vrha nosa

Saznajte više
44
Korekcija vrha nosa (lokal kompleksan)

Saznajte više
45
Rinoplastika

Saznajte više
46
Rinoplastika sa osteotomijama

Saznajte više
47
Rinoplastika sa hrskavičavim graftovima

Saznajte više
48
Septorinoplastika

Saznajte više
49
Septorinoplastika složena

Saznajte više
50
Septorinoplastika komplikovana

Saznajte više
51
Sekundarna rinoplastika

Saznajte više
52
Sekundarna rinoplastika (zahtevna)

Saznajte više
53
Sekundarna rinoplastika (složena)

Saznajte više
54
Sekundarna rinoplastika (komplikovana)

Saznajte više
55
Uvećanje grudi implantima

Saznajte više
56
Uvećanje grudi implantima (složena)

Saznajte više
57
Podizanje grudi – Mastopeksija (peiareolar)

Saznajte više
58
Podizanje grudi – Mastopeksija (“lolypop”)

Saznajte više
59
Podizanje grudi – Mastopeksija (inverted T)

Saznajte više
60
Smanjenje grudi

Saznajte više
61
Smanjenje grudi (zahtevno)

Saznajte više
62
Smanjenje grudi (komplikovano)

Saznajte više
63
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima

Saznajte više
64
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (zahtevno)

Saznajte više
65
Podizanje grudi sa uvećanjem implantima (komplikovano)

Saznajte više
66
Korekcija areole dojke (jednostrano)

Saznajte više
67
Korekcija areole dojke (obostrano)

Saznajte više
68
Korekcija oblika bradavice (jednostrano)

Saznajte više
69
Korekcija oblika bradavice (obostrano)

Saznajte više
70
Vadjenje implanata

Saznajte više
71
Ginekomastija obostrana (liposukcija)

Saznajte više
72
Ginekomastija obostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
73
Ginekomastija jednostrana (liposukcija)

Saznajte više
74
Ginekomastija jednostrana (liposukcija i resekcija)

Saznajte više
75
Mini abdominoplastika (manja)

Saznajte više
76
Mini abdominoplastika (veća)

Saznajte više
77
Abdominoplastika (manja)

Saznajte više
78
Abdominoplastika (veća)

Saznajte više
79
Abdominoplastika sa liposukcijom (simple)

Saznajte više
80
Abdominoplastika sa liposukcijom (srednje obimna)

Saznajte više
81
Abdominoplastika sa liposukcijom (obimna)

Saznajte više
82
Abdominoplastika sa liposukcijom (više regija)

Saznajte više
83
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika

Saznajte više
84
Zatezanje nadlaktice- Brahioplastika (obimna)

Saznajte više
85
Zatezanje butina- Thigh lift

Saznajte više
86
Zatezanje butina- Thigh lift (obimno)

Saznajte više
87
Liposukcija stomaka manja

Saznajte više
88
Liposukcija stomaka veća

Saznajte više
89
Liposukcija stomaka i struka

Saznajte više
90
Liposukcija nogu

Saznajte više
91
Liposukcija nogu (veća)

Saznajte više
92
Liposukcija nadlaktica

Saznajte više
93
Liposukcija nadlaktica (veća)

Saznajte više
94
Liposukcija ledja

Saznajte više
95
Liposukcija podbratka

Saznajte više
96
Liposukcija podbratka (zahtevno)

Saznajte više
97
Liposukcija vise delova tela

Saznajte više
98
Liposukcija vise delova tela (umereno zahtevno)

Saznajte više
99
Liposukcija vise delova tela (zahtevno)

Saznajte više
100
Liposukcija vise delova tela (obimno)

Saznajte više
101
Liposukcija vise delova tela (kompleksno)

Saznajte više
102
Smanjenje ušne školjke – gornji pol

Saznajte više
103
Smanjenje ušne školjke sa smanjenjem lobule

Saznajte više
104
Redukcija lobule ušne skoljke jednostrano

Saznajte više
105
Redukcija lobule ušne skoljke obostrano

Saznajte više
106
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke

Saznajte više
107
Korekcija manjih deformiteta ušne školjke obostrano

Saznajte više
108
Korekcija cup ear jednostrano lokalna anestezija

Saznajte više
109
Korekcija cup ear obostrano lokalna anestezija

Saznajte više
110
Korekcija Stahl ear jednostrano

Saznajte više
111
Korekcija Stahl ear obostrano

Saznajte više
112
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
113
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
114
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (lokal)

Saznajte više
115
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
116
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
117
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 konhalnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
118
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 1 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
119
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 2 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
120
Rekonstrukcija parcijalnih defekata ušne školjke 3 rebarnom hrskavicom (OET)

Saznajte više
121
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 prvi akt

Saznajte više
122
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 prvi akt

Saznajte više
123
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 prvi akt

Saznajte više
124
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 1 drugi akt

Saznajte više
125
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 2 drugi akt

Saznajte više
126
Rekonstrukcija usne školjke Firmin 3 drugi akt

Saznajte više
127
Dipitrenova kontraktura (prosta 1 prst)

Saznajte više
128
Dipitrenova kontraktura (komplikovana 1 prst)

Saznajte više
129
Dipitrenova kontraktura (2 prsta)

Saznajte više
130
Dipitrenova kontraktura (više prstiju)

Saznajte više
131
Karpalni tunel

Saznajte više
132
Guyonov kanal

Saznajte više
133
“Trigger finger” (1 prst)

Saznajte više
134
“Trigger finger” (2 prsta)

Saznajte više
135
“Trigger finger” (više prstiju)

Saznajte više
136
De Quervain-ova bolest

Saznajte više
137
Intersekcijski sindrom

Saznajte više
138
Tumori na šaci (manji higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
139
Tumori na šaci (veći higrom, tumori tetivnih ovojnica)

Saznajte više
140
Tumori na šaci (higrom, tumori tetivnih ovojnica- komplikovan)

Saznajte više
141
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- mali)

Saznajte više
142
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- sr.velik)

Saznajte više
143
Promena na prstu (Mukoidna cista, granulom, tumor- velik)

Saznajte više
144
Operacija “uraslog nokta”- jedan paronihijum

Saznajte više
145
Operacija “uraslog nokta”- oba paronihijuma

Saznajte više
146
Rekonstrukcija manjim tkivnim režnjem (OEA)

Saznajte više
147
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem

Saznajte više
148
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (kompleksno)

Saznajte više
149
Rekonstrukcija velikim tkivnim režnjem (vrlo kompleksano)

Saznajte više