New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Onkološka hirurgija

Onkološka hirurgija pregledi

01
Hirurški pregled – onkološkog hirurga

Saznajte više
02
Hirurški pregled – subspecijalistički onkološkog hirurga

Saznajte više
03
Kontrolni pregled onkološkog hirurga

Saznajte više
04
Punkcija ciste dojke

Saznajte više
05
Punkcija seroma pazuha

Saznajte više
06
Operativna procedura na paraštitnjači ( kod tumora, adenoma…)

Operativna procedura na paratiroidnoj žlezdi se često izvodi kada postoji potreba za uklanjanjem tumora, adenoma (benignog tumora) ili hiperaktivnih paratiroidnih žlezda. Ova procedura se naziva…

Saznajte više
07
Operativno lečenje štitaste žlezde(M.Basedow, toksični adenom, difuzno uvećanje štitaste žlezde, Hašimoto tiroiditis, maligne bolesti štitaste žlezde, hipertireoza, lobektomija, totalna tiroidektomija)

Operativno lečenje štitaste žlezde (tiroidektomija) se primenjuje u različitim slučajevima i za različite bolesti štitaste žlezde. Evo nekoliko glavnih indikacija i vrsta tiroidektomije koje se…

Saznajte više
08
Totalna tiroidektomija sa negativnom SN biopsijom kod medularnog karcinoma štitnjače

Saznajte više
09
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom SN biopsijom i disekcijom jedne strane vrata

Totalna tiroidektomija sa pozitivnom biopsijom sentinelnih limfnih čvorova (SN) i disekcijom jedne strane vrata obično označava hirurški postupak kojim se potpuno uklanja štitna žlezda, zajedno…

Saznajte više
10
Totalna tiroidektomija sa pozitivnom Sn biopsijom i disekcijom obe strane vrata

Totalna tiroidektomija sa pozitivnom biopsijom sentinelnog limfnog čvora (SN) i disekcijom obe strane vrata je složena hirurška procedura koja se primenjuje u lečenju karcinoma štitaste…

Saznajte više
11
Totalna tiroidektomija sa disekcijom jedne strane vrata u istom aktu

Totalna tiroidektomija sa disekcijom jedne strane vrata u istom aktu predstavlja hiruršku proceduru koja se primenjuje u lečenju karcinoma štitaste žlezde kada postoji potreba za…

Saznajte više
12
Totalna tiroidektomija sa disekcijom obe strane vrata u istom aktu

Totalna tiroidektomija sa disekcijom obe strane vrata u istom aktu je hirurška procedura koja se primenjuje u lečenju karcinoma štitaste žlezde kada postoji potreba za…

Saznajte više
13
Disekciona radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Disekciona radikalna hirurgija vrata (engl. radical neck dissection) je invazivan hirurški postupak koji se primenjuje u lečenju karcinoma štitne žlezde kada je bolest proširila svoje…

Saznajte više
14
Obostrana radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače

Obostrana radikalna hirurgija vrata kod karcinoma štitnjače se obavlja kada postoji potreba za potpunim uklanjanjem limfnih čvorova duž obe strane vrata u slučaju karcinoma štitnjače.

Saznajte više
15
Biopsija limfatika vrata

Biopsija limfnih čvorova vrata je medicinski postupak koji se izvodi kako bi se uzorci tkiva uzeli iz limfnih čvorova na vratu radi dijagnostičke analize. Ovaj…

Saznajte više
16
Fibroadenom jedne, obe dojke, krvareća bradavica

Fibroadenom dojke je benigni (ne-kancerogeni) tumorski rast u tkivu dojke koji se često javlja kod žena u reproduktivnom dobu. Ovaj rast obično ima čvrstu, gumastu…

Saznajte više
17
Tumorektomija

Tumorektomija je hirurški postupak kojim se uklanja tumor ili masa iz tela pacijenta. Ovaj postupak se često izvodi kako bi se dijagnostikovala priroda tumora (da…

Saznajte više
18
Tumorektomija obe dojke

Tumorektomija je hirurški postupak kojim se uklanja tumor ili masa iz tela pacijenta. Ovaj postupak se često izvodi kako bi se dijagnostikovala priroda tumora (da…

Saznajte više
19
Kapsulotomija

Kapsulotomija je medicinski postupak koji podrazumeva otvaranje ili inciziju kapsule – tankog omotača ili ovojnice oko organa ili strukture. Ovaj pojam može se primeniti u…

Saznajte više
20
Kapsulotomija sa mrežicom

Kapsulotomija sa mrežicom može se odnositi na medicinski postupak u kojem se vrši otvaranje ili incizija kapsule, uz istovremeno postavljanje mreže ili proteze radi podrške…

Saznajte više
21
Kapsulotomija sa rekonstrukcijom ( zamena proteze i titanijumska mrežica)

Kapsulotomija sa rekonstrukcijom uključujući zamenu proteze i upotrebu titanijumske mrežice, obično se odnosi na hirurški postupak koji se primenjuje u kontekstu plastične hirurgije, posebno u…

Saznajte više
22
Kvadrantektomija sa negativnim SN

Kvadrantektomija sa negativnim sentinelnim limfnim čvorom (SN) je hirurška procedura koja se izvodi kod pacijenata sa karcinomom dojke kada je rezultat biopsije sentinelnih limfnih čvorova…

Saznajte više
23
Kvadrantektomija sa pozitivnim SN i disekcijom aksile

Kvadrantektomija sa pozitivnim sentinelnim limfnim čvorom (SN) i disekcijom aksile je hirurška procedura koja se izvodi kod pacijenata sa karcinomom dojke kada je sentinelni limfni…

Saznajte više
24
Kvadrantektomija sa disekcijom aksile – bez određivanja SN

Kvadrantektomija sa disekcijom aksile bez određivanja sentinelnih limfnih čvorova (SN) je hirurška procedura koja uključuje uklanjanje jednog od četiri kvadranta dojke (četvrtina dojke) gde se…

Saznajte više
25
Evakuacija aksile kod tumora sa PH verifikacijom

Evakuacija aksile (aksilarna evakuacija) je hirurška procedura koja se obično izvodi kod pacijenata sa tumorima dojke kako bi se uklonili regionalni limfni čvorovi u pazuhu…

Saznajte više
26
Simpl mastektomija

Simpl mastektomija je hirurški postupak koji se izvodi kako bi se uklonila jedna ili obe dojke. Ova procedura je često indicirana kod žena koje imaju…

Saznajte više
27
Radikalna mastektomija sa negativnom SN biopsijom

Radikalna mastektomija sa negativnom sentinelnom (SN) biopsijom je hirurški postupak koji podrazumeva potpuno uklanjanje jedne dojke (dojke) radi lečenja raka dojke, pri čemu je rezultat…

Saznajte više
28
Radikalna mastektomija sa pozitivnom SN biopsijom i disekcijom aksile

Radikalna mastektomija sa pozitivnom sentinelnom (SN) biopsijom i disekcijom aksile je hirurški postupak koji se primenjuje kod pacijentkinja sa rakom dojke kada je sentinelna biopsija…

Saznajte više
29
Radikalna mastektomija sa disekcijom aksile

Radikalna mastektomija sa disekcijom aksile je hirurški postupak koji podrazumeva potpuno uklanjanje jedne dojke (dojke) radi lečenja raka dojke, uz istovremenu disekciju aksilarnih (pazušnih) limfnih…

Saznajte više
30
Subkutana mastektomija sa negativnom SN biopsijom rekonstrukcija protezom i titanijumskom mrežicom

Subkutana mastektomija sa negativnom biopsijom sentinel (SN) limfnih čvorova uz rekonstrukciju protezom i titanijumskom mrežicom je hirurški postupak koji se primenjuje kod pacijentkinja sa dijagnozom…

Saznajte više
31
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biospijom i rekonstrukcija protezom i titanijumska mrežica

Subkutana mastektomija sa pozitivnom biopsijom sentinel (SN) limfnih čvorova uz rekonstrukciju protezom i titanijumskom mrežicom je hirurški postupak koji se primenjuje kod pacijentkinja sa dijagnozom…

Saznajte više
32
Subkutana mastektomija sa negativnom Sn biopsijom bez rekonstrukcije

Subkutana mastektomija sa negativnom biopsijom sentinel (SN) limfnih čvorova bez rekonstrukcije je hirurški postupak koji se izvodi kada pacijentkinja ima dijagnozu raka dojke, ali patohistološke…

Saznajte više
33
Subkutana mastektomija sa pozitivnom SN biopsijom bez rekonstrukcije

Subkutana mastektomija sa pozitivnom biopsijom sentinel (SN) limfnih čvorova bez rekonstrukcije se obavlja kada se otkrije prisustvo raka u sentinel limfnim čvorovima i pacijentkinja odluči…

Saznajte više
34
Subkutana mastektomija bez primarne rekonstrukcije dojki sa disekcijom aksila

Subkutana mastektomija bez primarne rekonstrukcije dojki sa disekcijom aksile je hirurški postupak koji podrazumeva potpuno uklanjanje dojki, ali bez istovremene rekonstrukcije dojki i uz dodatnu…

Saznajte više
35
Subkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom i disekcijom aksile

Subkutana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom i disekcijom aksile je hirurški postupak koji se primenjuje kod pacijentkinja koje su podložne mastektomiji (uklanjanju dojki) i žele da…

Saznajte više
36
Obostrana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojki i disekcijom aksila

Obostrana mastektomija sa primarnom rekonstrukcijom dojki i disekcijom aksila je hirurški postupak koji podrazumeva potpuno uklanjanje obe dojke (dojki) kod pacijentkinja koje su podložne dvostranom…

Saznajte više
37
Obostrana subkutana mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksila

Obostrana subkutana mastektomija bez rekonstrukcije sa disekcijom aksila je hirurški postupak koji podrazumeva potpuno uklanjanje obe dojke (dojki) kod pacijentkinja koje odluče da ne žele…

Saznajte više
38
Obostrana subkutana mastektomija sa negativnom SN biopsijom i rekonstrukcijom implantima i mrežicom

Obostrana subkutana mastektomija sa negativnom biopsijom sentinel (SN) limfnih čvorova i rekonstrukcijom implantima i mrežicom je hirurški postupak koji se često primenjuje kod pacijentkinja koje…

Saznajte više
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻