New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Neurohirurgija

Neurohirurgija pregledi

01
Avulzija n. mentalisa u lokalnoj anesteziji

Saznajte više
02
Epiduralna periradikularna infiltracija pod fluoroskopskom kontrolom

Saznajte više
03
Mikrohirurška op. cervik. diskus hern.sa ventralnom fuzijom „Cage-Kejdž“ graftom (ACDF) – 1

Saznajte više
04
Mikrohirurška op. cervik. diskus hern.sa ventralnom fuzijom „Cage-Kejdž“ graftom (ACDF) – 2

Saznajte više
05
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na dva i više nivoa

Saznajte više
06
Mikrohirurška dekompresija spinalnog kanala kod spinalne stenoze na jednom nivou

Saznajte više
07
Mikrohirurška operacija lumbalne diskus hernije

Saznajte više
08
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom do 2 segmenta

Saznajte više
09
Operacije spinalnih tumora mikrohirurškom tehnikom na više od 2 segmenta kičme

Saznajte više
10
Zadnja fiksacija C1-C2 (HARMS)

Saznajte više
11
ACDF (prednja vratna discektomija i fuzija) sa cage-om i pločicama i šrafima

Saznajte više
12
ACDF („stand alone“ cage)

Saznajte više
13
ACDF (prednja vratna korporektomija i fuzija)

Saznajte više
14
Laminektomija vratne kičme bez instrumentacije

Saznajte više
15
Laminektomija vratne kičme sa instrumentacijom

Saznajte više
16
Zadnja okcipitocervikalna fiksacija

Saznajte više
17
Zadnja fiksacija od C3-C7 (bez laminektomije)

Saznajte više
18
Foraminotomija

Saznajte više
19
Prednja korpektomija i fiksacija grudnog dela kičme

Saznajte više
20
Perkutana biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena pod kontrolom rtg

Saznajte više
21
Otvorena biopsija grudnog ili lumbalnog pršljena sa ili bez dekompresije

Saznajte više
22
Perkutana vertebroplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena

Saznajte više
23
Perkutana kifoplastika torakalnog ili lumbalnog pršljena

Saznajte više
24
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme bez dekompresije

Saznajte više
25
Otvorene fiksacije torakalne ili lumbalne kičme sa dekompresijom

Saznajte više
26
Perkutana fiksacija lumbalne kičme

Saznajte više
27
TLIF (fuzija lumbalne kičme)

Saznajte više
28
PLIF

Saznajte više
29
Mininvazivna TLIF

Saznajte više
30
Otvorena eksploracija i instalacija matičnih ćelija kod povreda kičmene moždine sa deficitom

Saznajte više
31
Perkutana laserska fasetna denervacija

Saznajte više
32
Pertkutana laserska dekompresija diskusa

Saznajte više
33
Perkutana fuzija sakroilijačnog zgloba

Saznajte više
34
Otvorena laminektomija lumbalnog dela kičme bez instrumentacije

Saznajte više
35
Kompletno endoskopska discektomija (lumb.d.h.)

Saznajte više
36
Kompletno endoskopska discektomija – 2 nivoa (lumb.d.h.)

Saznajte više
37
Radiofrekventna ablacija sa kifoplastikom

Saznajte više