New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Neurohirurgija

Neurohirurgija pregledi

01
Specijalistički pregled neurohirurga

Specijalistički pregled neurohirurga je medicinski pregled koji obavlja neurohirurg, lekar specijaliziran za hirurško lečenje bolesti i poremećaja nervnog sistema, uključujući mozak, kičmenu moždinu, i periferne…

Saznajte više
02
Specijalistički pregled spinalnog hirurga

Specijalistički pregled spinalnog hirurga je medicinski pregled koji obavlja spinalni hirurg, lekar specijaliziran za dijagnostiku i lečenje problema vezanih za kičmu (kičmeni stub) i leđnu…

Saznajte više
03
Mikrohirurška tubularna operacija lumbalne diskus hernije

Mikrohirurška tubularna operacija lumbalne diskus hernije takođe poznata kao mikrodiskektomija, je minimalno invazivna hirurška procedura koja se koristi za uklanjanje hernirane ili komprimujuće diska u…

Saznajte više
04
Kompletno endoskopska operacija lumbalne diskus hernije

Kompletno endoskopska operacija lumbalne diskus hernije predstavlja minimalno invazivnu hiruršku proceduru koja se koristi za uklanjanje herniranog diska u lumbalnoj (donjoj) kičmi, slično kao i…

Saznajte više
05
Mikrohirurška ‘over the top’ dekompresija kod spinalne stenoze na jednom nivou

Mikrohirurška „over the top“ dekompresija je procedura koja se koristi za liječenje spinalne stenoze. Spinalna stenoza je stanje u kojem se spinalni kanal sužava, obično…

Saznajte više
06
Mikrohirurška dekompresija kod spinalne stenoze na više nivoa – ‘slalom laminectomy’

Mikrohirurška dekompresija kod spinalne stenoze na više nivoa – ‘slalom laminectomy’ predstavlja minimalno invazivnu hiruršku tehniku koja se primenjuje za lečenje spinalne stenoze, stanja u…

Saznajte više
07
Perkutana laserska dekompresija diskusa (PLDD)

Perkutana laserska dekompresija diskusa (PLDD) je minimalno invazivna procedura koja se koristi za tretiranje problema herniranog diska, naročito u lečenju bola koji potiče od pritiska…

Saznajte više
08
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (ACDF) – 1 nivo sa implantom / ’stand alone cage’

Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (Anterior Cervical Discectomy and Fusion – ACDF) je hirurški zahvat koji se koristi za tretiranje cervikalne (vratne)…

Saznajte više
09
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije – posteriorna minimalno invazivna fragmentektomija diska

Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije kroz posteriorni minimalno invazivni pristup poznata kao fragmentektomija diska, je procedura koja se primenjuje radi uklanjanja fragmenta herniranog diska u…

Saznajte više
10
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (ACDF) – 2 nivoa sa implantima / ’cage’

Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (Anterior Cervical Discectomy and Fusion – ACDF) je hirurški zahvat koji se koristi za tretiranje cervikalne (vratne)…

Saznajte više
11
PLIF – fiksacija usled klizanja lumbalnog pršljena sa dekompresijom spinalnog kanala

PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) je hirurška procedura koja se koristi za fiksaciju i stabilizaciju lumbalne kičme usled klizanja pršljena, uz istovremenu dekompresiju spinalnog kanala.

Saznajte više
12
MIS TLIF – fiksacija usled klizanja lumbalnog pršljena sa dekompresijom spinalnog kanala, unilateralnim pristupom

MIS TLIF (Minimalno invazivna transforaminalna lumbalna interbody fuzija) je hirurška procedura koja se koristi za fiksaciju pršljena i stabilizaciju lumbalne kičme usled klizanja pršljena, uz…

Saznajte više
13
Operativno lečenje spinalnih metastatskih tumora

Operativno lečenje spinalnih metastatskih tumora se često primenjuje kako bi se ublažili simptomi, poput bola ili neuroloških deficita, i poboljšala funkcionalnost pacijenta. Ova procedura se…

Saznajte više
14
Operacije spinalnih intraduralnih tumora mikrohirurškom tehnikom

Operacije spinalnih intraduralnih tumora mikrohirurškom tehnikom se izvode kako bi se uklonili tumori koji rastu unutar spinalnog kanala, najčešće na kičmenoj moždini ili blizu nje.

Saznajte više
15
Perkutana vertebro ili kifoplastika torakalnog / lumbalnog pršljena

Perkutana vertebroplastika ili kifoplastika su minimalno invazivne hirurške tehnike koje se koriste za tretiranje kompresijskih fraktura pršljenova, posebno u torakalnoj (grudnoj) ili lumbalnoj (krstima) regiji…

Saznajte više
16
Operacije šake kod karpal tunel sindroma ili sindroma Gijonovog kanala

Kod Karpal tunel sindroma (KTS) ili Sindroma Gijonovog kanala koji mogu uzrokovati bol, trnjenje, utrnulost ili slabost u ruci zbog kompresije medijalnog živca u području…

Saznajte više
17
Entrapment neuropatije (bolni sindromi koji podrazumevaju uklještenje živaca u laktu, kolenu ili stopalu)

Entrapment neuropatije su bolni sindromi koji se javljaju kada živci postaju uklješteni ili pritisnuti na određenim mestima u telu. Postoje različite vrste ovih stanja, uključujući…

Saznajte više
18
Operacije tumora perifernih živaca

Operacije tumora perifernih živaca su hirurški zahvati koji se izvode radi uklanjanja tumora koji se nalaze na perifernim živcima, odnosno živcima koji se prostiru van…

Saznajte više
19
Hidrocefalus (VP Shant)

Hidrocefalus se odnosi na stanje gde se javlja prekomerna količina cerebrospinalne tečnosti (CST) u mozgu. V-P Shunt, ili ventrikulo-peritonealni šant, je hirurški zahvat koji se…

Saznajte više
Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻