New Hospital Logo
Pozadina - hero
deco

Neurohirurgija

Neurohirurgija pregledi

01
Specijalistički pregled neurohirurga

Saznajte više
02
Specijalistički pregled spinalnog hirurga

Saznajte više
03
Mikrohirurška tubularna operacija lumbalne diskus hernije

Saznajte više
04
Kompletno endoskopska operacija lumbalne diskus hernije

Saznajte više
05
Mikrohirurška ‘over the top’ dekompresija kod spinalne stenoze na jednom nivou

Saznajte više
06
Mikrohirurška dekompresija kod spinalne stenoze na više nivoa – ‘slalom laminectomy’

Saznajte više
07
Perkutana laserska dekompresija diskusa (PLDD)

Saznajte više
08
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (ACDF) – 1 nivo sa implantom / ’stand alone cage’

Saznajte više
09
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije – posteriorna minimalno invazivna fragmentektomija diska

Saznajte više
10
Mikrohirurška operacija cervikalne diskus hernije sa ventralnom fuzijom (ACDF) – 2 nivoa sa implantima / ’cage’

Saznajte više
11
PLIF – fiksacija usled klizanja lumbalnog pršljena sa dekompresijom spinalnog kanala

Saznajte više
12
MIS TLIF – fiksacija usled klizanja lumbalnog pršljena sa dekompresijom spinalnog kanala, unilateralnim pristupom

Saznajte više
13
Operativno lečenje spinalnih metastatskih tumora

Saznajte više
14
Operacije spinalnih intraduralnih tumora mikrohirurškom tehnikom

Saznajte više
15
Perkutana vertebro ili kifoplastika torakalnog / lumbalnog pršljena

Saznajte više
16
Operacije šake kod karpal tunel sindroma ili sindroma Gijonovog kanala

Saznajte više
17
Entrapment neuropatije (bolni sindromi koji podrazumevaju uklještenje živaca u laktu, kolenu ili stopalu)

Saznajte više
18
Operacije tumora perifernih živaca

Saznajte više
19
Hidrocefalus (VP Shant)

Saznajte više