New Hospital Logo
rekonstruktivna-hirurgija
deco

Grudna hirurgija

Grudna hirurgija pregledi

01
VATS timektomia

Saznajte više
02
Resekcija dva rebra

Saznajte više
03
Plastika sec.Ravitch

Saznajte više
04
Torakocenteza – pleuralna punkcija

Saznajte više
05
Bronhoskopija

Saznajte više
06
Jednostrana torakotomija

Saznajte više
07
VATS

Saznajte više
08
Atipična resekcija pluća VATS

Saznajte više
09
Biopsija limfnog čvora

Saznajte više
10
Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju

Saznajte više
11
Ekscizija limfnog čvora aksile

Saznajte više
12
Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata

Saznajte više
13
Torakalna hirurška simpatektomija

Saznajte više
14
Eksplorativna torakotomija

Saznajte više
15
Biopsija pleure

Saznajte više
16
Biopsija pluća

Saznajte više
17
Endoskopska dekortikacija pluća

Saznajte više
18
Dekortikacija pluća

Saznajte više
19
Torakoplastika potpuna

Saznajte više
20
Eksplorativna torakoskopija

Saznajte više
21
Segmentna resekcija pluća

Saznajte više
22
Lobektomija

Saznajte više
23
Pneumonektomija

Saznajte više
24
Klinasta resekcija pluća

Saznajte više
25
Uklanjanje timusa

Saznajte više
26
Medijastinoskopija

Saznajte više
27
Torakoskopska drenaža perikarda

Saznajte više
28
Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum)

Saznajte više
29
Reintervencije – retorakotomija ili resternotomija

Saznajte više
30
Plasiranje drena kroz međurebarni prostor

Saznajte više
31
Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom

Saznajte više
32
VATS – Endoskopska timektomija

Saznajte više
33
VATS – Endoskopska klinasta resekcija pluća

Saznajte više
34
Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša

Saznajte više
35
Metastazektomija iz pluća (više meta)

Saznajte više
36
Totalna tireoidektomija

Saznajte više
37
Totalna paratireoidektomija

Saznajte više
38
Gastrostomija

Saznajte više
39
Otvorena traheostomija, privremena

Saznajte više
40
Resekcija jednog rebra sa tumorom

Saznajte više
41
Resekcija zida grudnog koša zbog osteomijelitisa (infekcija)

Saznajte više
42
Resekcija tumora zida grudnog koša bez resekcije rebara

Saznajte više