New Hospital Logo
rekonstruktivna-hirurgija
deco

Grudna hirurgija

Grudna hirurgija pregledi

01
RTG grudne kičme (dinamički snimci)

Saznajte više
02
VATS timektomia

Saznajte više
03
Resekcija dva rebra

Saznajte više
04
Plastika sec.Ravitch

Saznajte više
05
Torakocenteza – pleuralna punkcija

Saznajte više
06
Bronhoskopija

Saznajte više
07
Jednostrana torakotomija

Saznajte više
08
VATS

Saznajte više
09
Atipična resekcija pluća VATS

Saznajte više
10
Biopsija limfnog čvora

Saznajte više
11
Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju

Saznajte više
12
Ekscizija limfnog čvora aksile

Saznajte više
13
Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata

Saznajte više
14
Torakalna hirurška simpatektomija

Saznajte više
15
Eksplorativna torakotomija

Saznajte više
16
Biopsija pleure

Saznajte više
17
Biopsija pluća

Saznajte više
18
Endoskopska dekortikacija pluća

Saznajte više
19
Dekortikacija pluća

Saznajte više
20
Torakoplastika potpuna

Saznajte više
21
Eksplorativna torakoskopija

Saznajte više
22
Segmentna resekcija pluća

Saznajte više
23
Lobektomija

Saznajte više
24
Pneumonektomija

Saznajte više
25
Klinasta resekcija pluća

Saznajte više
26
Uklanjanje timusa

Saznajte više
27
Medijastinoskopija

Saznajte više
28
Torakoskopska drenaža perikarda

Saznajte više
29
Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum)

Saznajte više
30
Reintervencije – retorakotomija ili resternotomija

Saznajte više
31
Plasiranje drena kroz međurebarni prostor

Saznajte više
32
Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom

Saznajte više
33
VATS – Endoskopska timektomija

Saznajte više
34
VATS – Endoskopska klinasta resekcija pluća

Saznajte više
35
Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša

Saznajte više
36
Metastazektomija iz pluća (više meta)

Saznajte više
37
Totalna tireoidektomija

Saznajte više
38
Totalna paratireoidektomija

Saznajte više
39
Gastrostomija

Saznajte više
40
Otvorena traheostomija, privremena

Saznajte više
41
Resekcija jednog rebra sa tumorom

Saznajte više
42
Resekcija zida grudnog koša zbog osteomijelitisa (infekcija)

Saznajte više
43
Resekcija tumora zida grudnog koša bez resekcije rebara

Saznajte više