Logo-New_Hospital
rekonstruktivna-hirurgija
deco

Grudna hirurgija

Grudna hirurgija pregledi

01
Biopsija limfnog čvora

Saznajte više
02
Eksploracija medijastinuma pristupom kroz medijastinotomiju

Saznajte više
03
Ekscizija limfnog čvora aksile

Saznajte više
04
Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata

Saznajte više
05
Torakalna hirurška simpatektomija

Saznajte više
06
Eksplorativna torakotomija

Saznajte više
07
Biopsija pleure

Saznajte više
08
Biopsija pluća

Saznajte više
09
Endoskopska dekortikacija pluća

Saznajte više
10
Dekortikacija pluća

Saznajte više
11
Torakoplastika potpuna

Saznajte više
12
Eksplorativna torakoskopija

Saznajte više
13
Segmentna resekcija pluća

Saznajte više
14
Lobektomija pluća

Saznajte više
15
Pneumonektomija

Saznajte više
16
Klinasta resekcija pluća

Saznajte više
17
Uklanjanje timusa

Saznajte više
18
Medijastinoskopija

Saznajte više
19
Torakoskopska drenaža perikarda

Saznajte više
20
Korekcija ugnutog grudnog koša (pectus excavatum)

Saznajte više
21
Reintervencije – retorakotomija ili resternotomija

Saznajte više
22
Plasiranje drena kroz međurebarni prostor

Saznajte više
23
Ekscizija bronhogene ciste torakotomijom

Saznajte više
24
VATS – Endoskopska timektomija

Saznajte više
25
VATS – Endoskopska klinasta resekcija pluća

Saznajte više
26
Ostale procedure u vezi sa zidom grudnog koša

Saznajte više
27
Metastazektomija iz pluća (više meta)

Saznajte više
28
Totalna tireoidektomija

Saznajte više
29
Totalna paratireoidektomija

Saznajte više
30
Gastrostomija

Saznajte više
31
Otvorena traheostomija, privremena

Saznajte više
32
Resekcija jednog rebra sa tumorom

Saznajte više
33
Resekcija zida grudnog koša zbog osteomijelitisa (infekcija)

Saznajte više
34
Resekcija tumora zida grudnog koša bez resekcije rebara

Saznajte više
35
Pleuralna punkcija

Saznajte više