New Hospital Logo

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – svi moramo imati ista prava

Invaliditet predstavlja nasledni, urođeni ili stečeni deficit, koji u određenoj meri otežava izvođenje svakodnevih aktivnosti, a u nekim slučajevima narušava čak i ispunjavanje osnovnih životnih potreba.

Čak 15% svetske populacije ima neki oblik invaliditeta, što čini 800 miliona ljudi.

Razlikujemo nekoliko vrsta invalidnosti:

  1. fizički invaliditet – imaju osobe koje se otežano kreću, koriste pomagala za kretanje, osobe koje su nepokretne
  2. senzorni invaliditet- imaju osobe sa oštećenjem čula vida, sluha i govora
  3. intelektualni invaliditet- imaju osobe sa poteškoćama u učenju, osobe ometene u mentalnom razvoju, osobe sa autizmom.

U nekim slučajevima, kod jedne osobe može postojati kombinacija više vrsta invalidnosti, ali i pridruženi zdravstveni problemi druge prirode te su im neretko neophodne česte posete lekaru kako bi sačuvali i unapredili svoje zdravlje.

Iako se ljudi sa invaliditetom svakodnevno susreću sa preprekama, najveća prepreka je, ipak, opšti stav prema njima.

U modernom svetu, kada su nam informacije lako dostupne i kada postoje velike mogućnosti edukacije, ljudi sa invaliditetom i dalje žive na društvenim marginama i tema su predrasuda i stigmatizacije.

Podizanje svesti ljudi deluje kao teška misija, ali ni približno teška onoliko koliko su teške situacije sa kakvim se osobe sa invalitetom susreću svakog dana kada pođu u market, poštu, ili na pregled lekaru.

Ovo su samo neki od pogrešnih stavova:

POGREŠNO: To su osobe sa posebnim potrebama.

ISPRAVNO: Osobe sa invaliditetom imaju iste potrebe kao i svi drugi ljudi samo je način na koji ih ostvaruju otežan.

POGREŠNO: Osobe sa invaliditetom predstavljaju teret.

ISPRAVNO: Bez obzira na to što osoba poseduje invaliditet, ona itetako može da doprinese i porodici i društvu.

POGREŠNO: Osobe sa invaliditeom ne bi trebalo da se izlažu javnosti.

ISPRAVNO: Svaka osoba ima pravo da upotpuni i oplemeni svoj dan odlaskom u restoran, šetnjom u parku, uživanjem u muzici, bez obzira na to da li ima invaliditet ili ne.

POGREŠNO: Osobe sa invaliditetom ne treba da se edukuju i rade.

ISPRAVNO: Svaka osoba ima pravo na lično usavršavanje i rad.

POGREŠNO: Osobe sa invaliditetom ne treba da zasnivaju porodicu.

ISPRAVNO: Svaki čovek ima pravo na osećanja i porodicu.

Svetski dan osoba sa invaliditetom obleževa se 3. decembra. To je jedan dan u godini kada se kroz medije, društvene mreže, edukaciju i razne akcije podiže svest o životu osoba sa invaliditetom.

Jedan dan godišnje koji posvetimo razgovoru na ovu temu nije dovoljan, ali je dobar početak da stvorimo prijateljsko okruženje, da bi osobe sa invaliditeom imale mogućnost da učestvuju u svim aspektima društvenih aktivnosti.

U Opštoj bolnici NEW Hospital uslovi su prilagođeni lečenju i stacionarnoj nezi osoba sa invaliditetom. Bolnica ima posebno prilagođen ulaz za osobe sa invaliditetom, veliki lift koji povezuje sve segmente bolnice, a naše sobe imaju široke hodnike i prolaze između postelja za normalno kretanje osoba u kolicima.

 

Dr Kristina Stanisavljev, lekar opšte prakse

Popularni tekstovi


vanja vaila vajagić terapije i mentalno zdravlje

Anksiozni poremećaji i traume

Pročitaj više >

doziranje leka kod dece ibuprofen ili paracetamol

Doziranje sirupa za temperaturu kod dece (ibuprofen ili paracetamol)

Pročitaj više >

Kontinuirana promocija projekta EINSTEIN od strane predstavnika Opšte bolnice New Hospital

Pročitaj više >

Podeli: fb li tw email

Slične vesti

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻