New Hospital Logo

Histeroskopija – magični put do bebe

U situacijama kada trudnoća posle određenog respektabilnog vremenskog perioda, a to je do godinu dana redovnih seksualnih odnosa, nije ostvarena, deviza čekaj i desiće se, odnosno narodna strpljen-spašen nije opcija.

Tada je veoma važno da se javite stručnjaku koji će uz neophodne analize ustanoviti koji je najbrži put do ostvarenja željenog cilja – bebe.

U okviru tog procesa histeroskopija ima nekoliko vrlo značajnih uloga …

Šta je zapravo histeroskopija?

 Histeroskopija je metoda sagledavanja kanala grlića materice i unutrašnjosti materične duplje koja nam pruža mogućnost da u isto vreme dijagnostikujemo, ali i rešimo probleme koji mogu biti razlog zašto se do tada nismo ostvarili u ulozi roditelja.

Histeroskopija na taj način štedi dva značajna resursa, vreme i materijalna sredstva, te tako umesto da imate dve ili više intervencija, imate samo jednu, odmah sa definitivnim rešavanjem problema. U toku iste procedure se preporučuje i provera prohodnosti jajovoda koja će nam dati odgovor da li ste možda kandidat za vantelesnu oplodnju.

Upravo iz tog razloga histeroskopija ima izuzetno značajno mesto pre svega u „pripremi terena” za sam proces vantelesne oplodnje i za njenu uspešnost, ali i u situacijama kada može da preokrene sam tok i dovede do trudnoće i pre ulaska u proces vantelesne oplodnje.

Histeroskopija je dokazano bezbedna procedura koja se radi konfora pacijentkinje sprovodi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji.

Kome preporučujemo i koje sve probleme rešavamo ovom metodom?

 Među populacijom koja treba histeroskopiju je pre svega grupa pacijentkinja sa ultrazvučno dokazanom patologijom materične šupljine, potom svi slučajevi ponavljanih neuspeha vantelesne oplodnje (RIF), pa čak i grupacija pacijentkinja koje su iskusile bar jedan neuspeli pokušaj VTO.

Takođe treba obratiti pažnju i na činjenicu da brojne studije ukazuju da je kod čak 35-40% pacijentkinja sa urednim nalazom nakon ultrazvučnog pregleda, ili čak provere prohodnosti jajovoda (HSG), histeroskopski ustanovljeno postojanje određenog patološkog susptrata.

Histeroskopski se detektuju i u isti mah rešavaju stenoza cervikalnog kanala, polipi cervikalnog kanala i materične duplje, submukozni miomi, Ašermanov sindrom koji nastaje posle nekih intervencija u materičnoj duplji, zatim kongenitalne anomalije materice – njih preko 40 od koji su  najčešči septumi i subseptumi.

U poslednje vreme se često spominju pojmovi „skrečinga endometrijuma“, „mikrobiona endometrijuma“ i „NK ćelija“ … da li biste nam pojasnili o kakvim se pojmovima radi ?

Endometrial scratch predstavlja namernu minimalnu traumu endometrijuma koja se izvodi histeroskopski u cilju povećanja implantacionih potencijala uterusa.

Brojne studije ukazuju da promene u lokalnom imunom sisitemu i ekspresiji gena, pre svega povećana lokalna produkcija proinflamatornih citokina i faktora rasta koje inicira lokalna trauma izazvana endometralnim skrečingom predstavljaju biološku osnovu za poboljšane receptivnosti i povoljnijeg miljea za implantaciju što endometrijum čini optimalno boljom sredinom za prihvatanje samog embirona.

Analiza mikrobiona endometrijuma ima za ulogu da nam da informaciju o prisustvu bakterijskih patogena koji mogu biti uzrok endometritisa i na taj način stvoriti sredinu koja je suboptimalna za implantaciju i dalji razvoj embriona.

Hronični endometritis o kom ovde govorimo jeste dugotrajno zapaljenje endometrijuma koje u vrlo visokom procentu slučajeva, preko 90% predstavlja asimptomatsku infekciju ne dajući nikakve tegobe te često biva previđen. Histeroskopsko uzorkovanje endometrijuma za mikrobiološku analizu zahteva mali uzorak endometrijuma koji se odlaže u transportni medijum i šalje u referntnu laboratoriju na mikrobiološku analizu.

Ćelije ubice ili NK ćelije (Natural killer cells) su posebna grupa belih krvnih zrnaca.

Testiranje prirodnih ćelija ubica nije rutinski test plodnosti i obično se sprovodi u slučajevima neobjašnjive neplodnosti, neobjašnjivog ponavljajućeg pobačaja ili ponovljenog neuspeha u implantaciji tokom postupka VTO.

Postoje dva testa koja se mogu uraditi – periferno testiranje prirodnih ćelija ubica i testiranje prirodnih ćelija ubica materice.

Uzorak koji se uzme biopsijom, prilikom histeroskopije, šalje se na histopatološki pregled kojim će se utvrditi prisustvo NK ćelija i njihov procenat. Biopsija se najčešće radi 8. dana ciklusa, jer je tada koncentracija NK ćelija najveća.

Umesto rezimea

U bogatoj kliničkoj praksi, nakon preko 1500 urađenih histeroskopija, edukacije na 4 kontinenta u prestižnim IVF i hirurških klinikama, velikog broj pacijenata koji posle dugog niza godina spontanih pokušaja da ostvare trudnoću, niza neuspelih postupaka VTO dolaze na konsultaciju, uz činjenicu da im niko nikada nije ni predložio histeroskopiju, imao sam priliku da se uverim u pozitivan uticaj ove metode. Mnoge bebe su ugledale ovaj svet baš zahvaljujući histeroskopiji.

Dođite da zajedno stignemo do cilja – Vaše dugo željene bebe.

Prof. Dr Goran Malenković, ginekolog – onkolog

Popularni tekstovi


doziranje leka kod dece ibuprofen ili paracetamol

Doziranje sirupa za temperaturu kod dece (ibuprofen ili paracetamol)

Pročitaj više >

Kontinuirana promocija projekta EINSTEIN od strane predstavnika Opšte bolnice New Hospital

Pročitaj više >

NEW Hospital: Rekordnih 52 operacija nedeljno u maju!

Pročitaj više >

Podeli: fb li tw email

Slične vesti

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻