New Hospital Logo
deco

Operativno lečenje preloma butne kosti sa cenom implantata

Ortopedija

Operativno lečenje preloma butne kosti

obično zahteva pažljivo planiranje i hirurški postupak kako bi se obezbedila stabilizacija i pravilno zarastanje kosti. Evo osnovnih koraka za operativno lečenje preloma butne kosti:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent će biti postavljen na operacioni sto, a anestezija će biti primenjena kako bi se omogućila bezbolna operacija. Vrsta anestezije (opšta ili regionalna) zavisi od specifičnog slučaja i preporuka anesteziologa.
  2. Incizija: Hirurg će napraviti inciziju na koži iznad ili u blizini mesta preloma butne kosti. Veličina incizije će zavisiti od prirode preloma.
  3. Pristup prelomu: Nakon incizije, hirurg će pažljivo razdvajati tkiva kako bi dobio pristup prelomljenoj kosti.
  4. Redukcija preloma: Prelom butne kosti će biti „reduciran“, tj. postavljen u anatomski ispravan položaj. Ovo se obično postiže pomeranjem fragmenata kosti i vrši se vizuelno ili uz pomoć rendgenske slike.
  5. Izbor osteosintetskog materijala: Hirurg će odabrati odgovarajući materijal za stabilizaciju preloma. To može uključivati upotrebu ploča, zavrtnji, eksera, intramedularnih čavala ili drugih implantata.
  6. Postavljanje implantata: Hirurg će postaviti odabrane implantate tako da obezbede stabilnost kosti. Ploče i zavrtnji često se koriste za stabilizaciju preloma butne kosti. Implantati će biti postavljeni kroz inciziju i fiksirani u kosti.
  7. Provera i podešavanje: Hirurg će pažljivo proveriti postavku implantata i redukciju preloma kako bi se uverio da je kost pravilno postavljena.
  8. Zatvaranje incizije: Nakon završetka postupka, incizija će biti pažljivo zatvorena šavovima ili drugim tehnikama zatvaranja rane, a sterilni zavoji će biti postavljeni kako bi se sprečila infekcija i omogućio početak procesa zaceljenja.

Oporavak nakon operativnog lečenja preloma butne kosti obično uključuje fizikalnu terapiju kako bi se obnovila snaga i pokretljivost noge. Oporavak i dužina boravka u bolnici zavise od ozbiljnosti preloma i individualnih faktora pacijenta. Lekar će pružiti detaljne upute o rehabilitaciji i planu za oporavak. Važno je pridržavati se uputa lekara kako biste postigli najbolje rezultate i smanjili rizik od komplikacija.

Doktori

Operativno lečenje preloma butne kosti sa cenom implantata

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 400.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻