New Hospital Logo

Vanja Vajagić

Vanja Vajagić terapeut za mentalno zdravlje edukator

Vanja Vajagić

Terapeut za mentalno zdravlje - edukator

Osnovne i master studije iz Specijalne rehabilitacije i edukacije smer bolesti zavisnosti završila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

 

Tokom studiranja provela vreme u New York -u na klinici za lečenje bolesti zavisnosti kod ratnih vojnih veterana koji su razvili bolesti zavisnosti usled posttraumatskog stresnog poremećaja i anksioznosti. I nastavila da se bavi time sve do danas.

Posle završetka osnovnih studija, seli se na Maltu gde nastavlja da se bavi bolestima zavisnosti, anksioznim poremećajima i poseban značaj pridaje funkcijama prefrontalnog korteksa, izvršnim funkcijama i psihopatologiji zavisnika i izrađuje master rad na tu temu u saradnji sa bolnicom za lečenje zavisnosti saint Luke’s na Malti i Medicinskog fakulteta na Malti.

Posle završetka master studija prepoznaje potrebu sa radom za Afričkim migrantima i sa Franjevačkom crkvom osniva prvu fondaciju Peace and Good foundation specijalizovanu za migracije, traume i bolesti zavisnosti.

Nekoliko godina kasnije postaje menadžer tima za pružanje psihološke podrške u izbegličkim kampovima pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Malte gde je formirala tim i usluge usmerene na psihološku podršku – postraumatski stresni poremećaj, anksiozna stanja, bolesti zavisnosti kao posledice migracija dominantno iz Afrike i Azije . Kreirala je poseban program obuke za prevodioce u sferi mentalnog zdravlja i obuke za ljude iz prakse za rad sa prevodiocima

2019. osniva svoj online edukativni centar na Malti koji je radio do marta 2024. kada se vraća u Srbiju.

Pored formalnih studija završila obuke za trenera Asertivne komunikacije,  radioničarskog rada sa odraslima i sa mladima, analize konflikata i planiranja intervencija kao i formalni trening psihoterapijske metode „Kliring“, Čarlsa Bernera. Kroz različite projekte je sticala znanja o terapijskom radu i prevenciji sa marginalizovanim grupama – gender based violence, female genital mutilation, HIV+ individuals.

Pruža usluge na srpskom i engleskom jeziku.

Autorka psihološkog romana o traumi i partnerskim odnosima “ Saga u potrazi za mužem“.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻