New Hospital Logo
deco

Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

ortopedija

Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

je postupak koji se obavlja kako bi se uzela uzorak tečnosti iz određenog zgloba ili prostora ispunjenog tečnošću u svrhu dijagnostike ili lečenja. Ovaj postupak pomaže lekarima da identifikuju prisustvo infekcije, zapaljenja, krvarenja ili druge promene u tečnosti koja okružuje zglob ili drugo tkivo. Evo osnovnih koraka za dijagnostičku punkciju:

  1. Priprema pacijenta: Pacijent će biti postavljen u udobnom položaju, a lekar će objasniti postupak i odgovarati na pitanja pacijenta.
  2. Lokalna anestezija: Pre nego što se započne punkcija, lekar će primeniti lokalni anestetik na kožu iznad mesta gde će se ubod izvršiti. Ovo će omamiti područje i sprečiti osećaj bola tokom postupka.
  3. Sterilizacija: Lekar će temeljno sterilizovati područje oko mesta gde će se izvršiti ubod kako bi se smanjio rizik od infekcije.
  4. Punkcija: Nakon što anestezija postigne pun efekat, lekar će pažljivo ubosti iglom u zglob, higromu, burzu ili drugi prostor ispunjen tečnošću. Tokom ovog koraka, uzorak tečnosti će biti sakupljen u sterilnu špricu.
  5. Analiza uzorka: Sakupljeni uzorak će biti poslat na analizu u laboratoriju kako bi se identifikovala bilo kakva prisutna infekcija, zapaljenje, krvarenje ili druge promene.
  6. Zbrinjavanje uboda: Nakon punkcije, ubodno mesto će biti pokriveno sterilnom gazom i zavojem kako bi se sprečila infekcija i omogućio brži oporavak.
  7. Rezultati i dalje postupanje: Kada analiza uzorka bude gotova, lekar će koristiti rezultate da postavi dijagnozu i odredi dalji tretman ili terapiju, ako je potrebno.

Dijagnostička punkcija je obično brz i bezbolan postupak koji se izvodi u ambulantnim uslovima. Nakon postupka, pacijent može obično odmah nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima, uz odgovarajuće upute o postoperativnoj nezi i praćenju. Važno je pridržavati se uputa lekara kako biste osigurali tačnu dijagnozu i efikasno lečenje.

Doktori

Dijagnostička punkcija zgloba, higroma, burze ili kod sumnje na krvni podliv

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

phone 021 3000 505 / 069 8400 505
Cena pregleda 6.000 RSD
Zakazivanje srpski

Zakažite svoj termin putem forme ili nas pozovite.

Open chat
Postavite pitanje našem call centru ✍🏻